Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: containertransferium

ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft geen bezwaar tegen de komst van een tweede kraan bij het containertransferium op het Nieuwland Parc in Alblasserdam. Dinsdag 29 september 2020 zal de raad gaan instemmen met het collegevoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plaatsen van de tweede kraan bij BCTN. Wel uitten diverse partijen hun zorgen om de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in het industriegebied. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Containertransferium BCTN Alblasserdam (Medium)ALBLASSERDAM – Het containertransferium in Alblasserdam is nog geen succes. De doelstelling van 200.000 containers per jaar is bij lange na niet gehaald. Het transferium dat miljoenen heeft gekost, werd precies een jaar geleden geopend. Vrachtwagenchauffeurs kunnen in het transferium hun lading met binnenvaartschepen van en naar de Maasvlakte laten brengen. Volgens exploitant BCTN zou het vervoer over water via Alblasserdam sneller, schoner en slimmer zijn. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

P63_3669_281 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Met een druk op de knop hebben Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam, en Rien Geurts, Algemeen Directeur BCTN, het Container Transferium in Alblasserdam en Peter Verheij, wethouder gemeente Alblasserdam donderdagmiddag 28 mei 2015 het Containertransferium in Alblasserdam officieel geopend. Het doel van dit transferium is om transportpieken op te vangen, de filedruk te verminderen en een efficiënter trucktransport te realiseren. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

BCTN Alblasserdam (Medium)ALBLASSERDAM – Alle omwonenden en geïnteresseerden zijn vrijdag 29 mei 2015 van harte welkom bij het nieuwe containertransferium van BCTN op het Nieuwland Parc 429 in Alblasserdam. Tussen 16.00 en 18.00 uur kunnen de bezoekers een kijkje nemen en krijgen zij uitleg over het nieuwe transferium. Het doel van het transferium is om transportpieken op te vangen, filedruk op de route van en naar Rotterdam te verminderen en efficiënter om te gaan met trucktransport. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

P63_2517_099 (Medium)ALBLASSERDAM – De nieuwe containerterminal bij Alblasserdam heeft deze week de gewichtsproef / hijsproef goed doorstaan. Maandag 11 mei 2015 legt het eerste schip, geladen met 44 containers, aan en gaat het ‘echte werk’ beginnen. Eind mei moet de zaak vol in bedrijf zijn. Door de terminal moet er veel vrachtverkeer van de ring Rotterdam verdwijnen. “Als wij hier op onze maximum capaciteit draaien, scheelt dat op rijksweg A15 zo’n 160.000 vrachtwagens per jaar”, zo weet directeur Rien Geurts. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

P63_0876_553 (Medium)ALBLASSERDAM – Op bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam wordt dagelijks hard gewerkt aan de opbouw van een nieuwe containerterminal. Het gaat om een dertig meter naar achteren ingekaste kade van 255 meter lengte aan de rivier de Noord met daarachter een terminal van vier hectare op het bedrijventerrein. Als alles goed gaat is het containertransferium volgende maand al operationeel. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Rijkswaterstaat voert van 23 september tot en met 26 september werkzaamheden uit aan de afrit 22 ter hoogte van Alblasserdam. Tijdens dit weekend verbreedt Rijkswaterstaat de afrit in verband met de realisatie van het toekomstige containertransferium. Afrit 22 (Alblasserdam), de aansluiting op de N915, is daarom gedurende dit weekend afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een omleiding en een langere reistijd. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam, het Havenbedrijf Rotterdam en overslagbedrijf BCTN (Binnenlandse Container Terminal Nederland B.V.) hebben donderdag 16 december een contract ondertekend over de exploitatie van het containertransferium in Alblasserdam. In dit contract hebben deze partijen de maatregelen vastgelegd die BCTN neemt om van het containertransferium een stil en zeer duurzaam overslagbedrijf te maken. Het gaat hierbij om onder meer de inrichting van de terminal. Die wordt namelijk zeer milieuvriendelijk en gaat een stuk verder dan wettelijk vereist; dit betekent o.a. elektrische kranen, schonere brandstof, walstroomvoorziening voor de binnenvaart, duurzame verlichting en extra maatregelen voor de afscherming van geluid en licht. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het Ontwerp Bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage over het Containertransferium Nieuwland in Alblasserdam zijn vrijgegeven voor inspraak. Dat heeft het college van B&W besloten nadat de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) akkoord is gegaan met de voorwaarden die Alblasserdam heeft gesteld aan de komst van een Containertransferium op bedrijventerrein Nieuwland. De Alblasserdamse gemeenteraad heeft al op 14 oktober 2010 ingestemd met beide stukken. Wel heeft de raad toen besloten dat de stukken pas ter inzage gelegd worden als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat is inmiddels gebeurd. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het containertransferium dat in polder Nieuwland wordt gebouwd, zorgt niet voor meer geluid in Alblasserdam. Althans, dat concluderen onderzoekers in een rapport waarin onderzoek is gedaan naar de milieueffecten van het nog te bouwen transferium in Alblasserdam. Wel heeft de containeropslag volgens hen een beperkt negatief effect op de luchtkwaliteit in Alblasserdam doordat er per dag tientallen vrachtwagens af en aan rijden. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.