Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: overslag

P63_0876_553 (Medium)ALBLASSERDAM – Op bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam wordt dagelijks hard gewerkt aan de opbouw van een nieuwe containerterminal. Het gaat om een dertig meter naar achteren ingekaste kade van 255 meter lengte aan de rivier de Noord met daarachter een terminal van vier hectare op het bedrijventerrein. Als alles goed gaat is het containertransferium volgende maand al operationeel. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam, het Havenbedrijf Rotterdam en overslagbedrijf BCTN (Binnenlandse Container Terminal Nederland B.V.) hebben donderdag 16 december een contract ondertekend over de exploitatie van het containertransferium in Alblasserdam. In dit contract hebben deze partijen de maatregelen vastgelegd die BCTN neemt om van het containertransferium een stil en zeer duurzaam overslagbedrijf te maken. Het gaat hierbij om onder meer de inrichting van de terminal. Die wordt namelijk zeer milieuvriendelijk en gaat een stuk verder dan wettelijk vereist; dit betekent o.a. elektrische kranen, schonere brandstof, walstroomvoorziening voor de binnenvaart, duurzame verlichting en extra maatregelen voor de afscherming van geluid en licht. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het Ontwerp Bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage over het Containertransferium Nieuwland in Alblasserdam zijn vrijgegeven voor inspraak. Dat heeft het college van B&W besloten nadat de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) akkoord is gegaan met de voorwaarden die Alblasserdam heeft gesteld aan de komst van een Containertransferium op bedrijventerrein Nieuwland. De Alblasserdamse gemeenteraad heeft al op 14 oktober 2010 ingestemd met beide stukken. Wel heeft de raad toen besloten dat de stukken pas ter inzage gelegd worden als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat is inmiddels gebeurd. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het containertransferium dat in polder Nieuwland wordt gebouwd, zorgt niet voor meer geluid in Alblasserdam. Althans, dat concluderen onderzoekers in een rapport waarin onderzoek is gedaan naar de milieueffecten van het nog te bouwen transferium in Alblasserdam. Wel heeft de containeropslag volgens hen een beperkt negatief effect op de luchtkwaliteit in Alblasserdam doordat er per dag tientallen vrachtwagens af en aan rijden. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam organiseert op 14 juni 2010 om 19.30 uur een bijeenkomst over de concept MilieuEffectRapportage (MER) containertransferium op bedrijventerrein Nieuwland. De opstellers van de rapportage geven hier een toelichting op het rapport. Ook wordt er aandacht besteed aan het geluidsonderzoek naar de noodzaak en het effect van een geluidsscherm langs de A15. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Naar alle waarschijnlijkheid gaat de te bouwen containerterminal bij Alblasserdam op zondag voor de ‘helft’ open. Klinkt raar, maar het is de bedoeling dat schepen wel kunnen laden en lossen, maar dat deze containers niet door vrachtwagens vervoerd mogen worden op deze  rustdag. De dorpszijde gaat zondags dus dicht en de rivierzijde blijft open. Dat bleek deze week uit een presentatie van de Drechtraad op het gemeentehuis in Alblasserdam. Klik op Read More om verder te lezen waarom de kans groot is dat er geen geluidsschermen komen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.