ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam, het Havenbedrijf Rotterdam en overslagbedrijf BCTN (Binnenlandse Container Terminal Nederland B.V.) hebben donderdag 16 december een contract ondertekend over de exploitatie van het containertransferium in Alblasserdam. In dit contract hebben deze partijen de maatregelen vastgelegd die BCTN neemt om van het containertransferium een stil en zeer duurzaam overslagbedrijf te maken. Het gaat hierbij om onder meer de inrichting van de terminal. Die wordt namelijk zeer milieuvriendelijk en gaat een stuk verder dan wettelijk vereist; dit betekent o.a. elektrische kranen, schonere brandstof, walstroomvoorziening voor de binnenvaart, duurzame verlichting en extra maatregelen voor de afscherming van geluid en licht. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Andere maatregelen zijn:

– de terminal blijft op zondag aan de landzijde gesloten voor vrachtwagens.

–         het aantal vrachtwagens van en naar het containertransferium is aan een maximum van 180.000 vervoersbewegingen per jaar verbonden. 

Naast de duurzame inrichting van het transferium heeft de gemeente Alblasserdam ook afspraken gemaakt met de minister van Infrastructuur en Milieu over de aanpassing van kruispunten, veilige oversteekplaatsen voor fietsers, aanpassing van het knooppunt A15/N3 bij Papendrecht en een onderzoek naar filevorming op de A15.

De maatregelen passen binnen het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam om de duurzaamste haven te wereld te zijn. BCTN is marktleider op het gebied van inland terminals met eigen binnenvaartterminals in Den Bosch, Nijmegen, Wanssum en Hengelo.

Planning
Op dit moment liggen het Ontwerp Bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage ter inzage. Als de gemeenteraad deze stukken heeft vastgesteld, kan de bouw beginnen. Naar verwachting kan het containertransferium eind 2012 in gebruik worden genomen.

Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf, Rien Geurts, algemeen directeur BCTN, en Peter Verheij wethouder gemeente Alblasserdam (v.l.n.r.), ondertekenen het contract met maatregelen om van het CT een stil en zeer duurzaam bedrijf te maken. Fotograaf: Ries van Wendel de Joode.