ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam organiseert op 14 juni 2010 om 19.30 uur een bijeenkomst over de concept MilieuEffectRapportage (MER) containertransferium op bedrijventerrein Nieuwland. De opstellers van de rapportage geven hier een toelichting op het rapport. Ook wordt er aandacht besteed aan het geluidsonderzoek naar de noodzaak en het effect van een geluidsscherm langs de A15. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

De bijeenkomst vindt plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis.  In 2010 nemen de gemeenteraad en private partijen belangrijke besluiten over de mogelijke komst van een containertransferium op het bedrijventerrein Nieuwland. Eén van de noodzakelijke stappen in dit proces is de opstelling en aanvaarding van een MilieuEffectRapportage waarin de effecten van de komst van het transferium worden beschreven en waarin een aantal inrichtingsalternatieven worden beoordeeld.  Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Ook de colleges van B&W en de gemeenteraden van de gemeenten Papendrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd.