ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft een excuusbrief gestuurd naar een aantal mensen voor het per abuis publiceren van enkele e-mailadressen. Het betrof een nieuwsbrief van DG&J, de dienst die voor 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid werkt. In de aanhef van de nieuwsbrief van 27 september 2013 stonden elf e-mailadressen, waarvan 10 naar persoonlijke e-mailadressen (mensen met een professionele betrokkenheid) en een naar een zakelijk e-mailadres. Abusievelijk stonden deze op de doorlopende lijst bij de ingekomen stukken van het raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente.

Eén van de betrokkenen zag dit en heeft de gemeente op de hoogte gesteld. “Zodra dit werd ontdekt is het direct op besloten gezet. (de mailadressen waren niet direct zichtbaar, want om de doorlopende lijst te openen moeten mensen meerdere keren doorklikken). De gemeente betreurt deze fout en heeft de betrokkenen hierover geïnformeerd en excuses aangeboden. Sinds 2016  is er veel aandacht voor data veiligheid en het afschermen van adresgegevens. De organisatie heeft modules gevolgd over privacy. We zijn er alert op. Wij hebben geen signalen ontvangen dat er schade is ontstaan,” zo laat de gemeente Alblasserdam in een reactie weten.