ALBLASSERDAM – Basisschool De Loopplank aan de Pieter de Hoochplaats in Alblasserdam wordt zal tijdelijk gebruikt gaan worden door maatschappelijke ondernemers en bewoners. Dat meldt wethouder Arjan Kraijo in een memo aan de gemeenteraad. Het pand staat leeg, omdat de kinderen tegenwoordig naar het nieuwe gebouw van De Twijn gaan. De gemeente is nog bezig met een plan om het pand van de Loopplank te verkopen.

Wethouder Kraijo meldt: “In de tussentijd moeten risico’s van leegstand worden voorkomen. Om de kosten te minimaliseren is gekozen voor beheer via een leegstandsbeheerder. Voor het gebruik van de locatie zal door de leegstandsbeheerder een omgevingsvergunning worden aangevraagd om het gebouw tijdelijk in afwijking van de regels uit het bestemmingsplan te kunnen gebruiken. De leegstandsbeheerder zal voor de anti-kraak invulling, zorgdragen voor plaatsing van bewoners, atelierhouders, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit branches zoals onder meer ICT, marketing, consultancy, accountancy en webdesign.”

Maatschappelijke voorzieningen
Onder de huidige bestemming maatschappelijk-1 is gebruik voor maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Hieronder vallen educatieve, (para)medisch, (sociaal-)culturele, levensbeschouwelijke, religieuze voorzieningen, onderwijsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeven van openbare dienstverlening en voorzieningen voor sportbeoefening, kinderdagverblijven en kinderopvang. De ondernemers in de categorie kantoor- en/of praktijkruimte kunnen een ruimte (lokaal) gebruiken voor het verrichten van administratieve, medische en/of ontwerptechnische arbeid.

Tijdelijk gebruik door bewoners
Het college heeft een voorkeur om op de plek van de Loopplank een combinatie van wonen met een wijkgebonden maatschappelijke voorziening te laten realiseren. Het college komt later nog met meer informatie hierover. “Een ontheffing van het bestemmingsplan voor wonen (anti-kraak) past bij het uitgangspunt van het college. Omdat deze ontheffing van tijdelijke aard is zal de toekomstig eigenaar een eigen uitgebreide procedure moeten doorlopen,” zo is te lezen in het memo.

Geen verbouwing
Door het tijdelijk gebruik worden alleen ondernemingen/organisaties geplaatst die geen verbouwing nodig hebben Het college voorziet dat de uitbreiding van het tijdelijk gebruik voor wonen en kantoor- en/of praktijkruimte geen overlast voor de omgeving. Het tijdelijk gebruik voldoet ook aan de parkeernormen en levert geen hogere parkeerdruk dan basisschool op.

Geïnteresseerden
Lokale partijen die zich melden bij de gemeente met de vraag om tijdelijk gebruik te maken van de locatie zullen worden doorverwezen naar de leegstandsbeheerder omdat zij het leegstandsbeheer namens de gemeente uitvoeren.