ALBLASSERDAM – Wethouder Arjan Kraijo heeft van de gemeenteraad in Alblasserdam ontheffing gekregen om in Langerak te blijven wonen. Kraijo werd 7 mei 2014 benoemd tot wethouder van het Damdorp. Eén van de vereisten voor het wethouderschap is dat de persoon woont in de gemeente waar hij wethouder is. In eerste instantie was het de bedoeling dat de wethouder in Alblasserdam zou gaan wonen. In die tijd bleek het huis van Kraijo lastig verkoopbaar te zijn. In de jaren die volgden, leek de noodzaak om in Alblasserdam te gaan wonen steeds minder groot te worden.

In het laatste voorstel van 2021 stelt portefeuillehouder en burgemeester Jaap Paans voor om de ontheffing voor de wethouder opnieuw te verlengen. Ditmaal tot 14 mei 2022. Dit is tegelijkertijd ook het einde van de tweede collegeperiode. Als argumenten noemt Paans twee zaken. Enerzijds is de inzet en ervaring van wethouder Kraijo nodig om de bestuurlijke continuïteit in het Damdorp te waarborgen. Anderzijds vindt Paans dat Kraijo heeft laten zien over het vermogen tot verbinding met de gemeente en de inwoners te beschikken. “In de achterliggende periode van wethouderschap heeft de wethouder een onvoorwaardelijke en integere inzet voor het belangen van Alblasserdam getoond. Het college onderschrijft dan ook het vermogen van de wethouder tot verbinding met de gemeente en haar inwoners, zonder zelf inwoner te zijn van onze gemeente.”

In het voorstel, waar intussen mee is ingestemd, wordt nog wel gewaarschuwd voor beschadiging van het imago van de gemeente. “Een herhaalde verlenging zou van invloed kunnen zijn op het imago van de gemeente. Gelet op de betrokkenheid van wethouder Kraijo bij de Alblasserdamse samenleving en zijn veelvuldige contacten met inwoners, menen wij dat het risico hierop beperkt zal zijn.”

In 2022 zijn er nieuwe verkiezingen. De Alblasserdamse bevolking kiest dan een nieuwe samenstelling in de gemeenteraad.