alcoholREGIO – Jongeren in de regio Zuid-Holland kunnen minder makkelijk aan alcohol komen dan in 2011. Dat blijkt uit onderzoek van het regionale alcoholpreventieproject Verzuip jij je Toekomst?! dat is uitgevoerd door STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Verkopers weigerden bij 51 procent van de aankooppogingen door 15-jarige mysteryshoppers alcohol te verkopen. Vier jaar geleden was dat nog 22 procent. In verband met de nieuwe leeftijdsgrens van achttien jaar zijn ook zeventienjarige mysteryshoppers ingezet. Zij kregen bij 33 procent van de aankooppogingen geen alcohol mee.

In totaal werden 119 verkooppunten in vijftien gemeenten één of meerdere keren bezocht door mysteryshoppers. Deze verkooppunten zijn door gemeenten aangemerkt als ‘hotspots’: alcoholverkooppunten waar veel jongeren komen en waar de naleving van de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol een mogelijk risico is. Het gaat om cafetaria’s, horeca, slijterijen, sportkantines en supermarkten. Er werden in totaal 227 aankooppogingen verricht.

In gesprek
Supermarkten leefden bij 82 procent van de aankooppogingen door een vijftienjarige de wet goed na. Bij slijterijen, horeca, sportkantines en cafetaria was de naleving respectievelijk 56 procent, 50 procent, 50 procent en 30 procent. “De naleving bij vijftienjarigen is behoorlijk verbeterd”, zegt Dirk van der Borg, bestuurlijk trekker van Verzuip jij je Toekomst?! en burgemeester van Molenwaard. “Nu gemeenten meer handhaven dan destijds de Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA), zie je dat alcoholverstrekkers de wet beter naleven. Ook de verhoging van de alcoholleeftijd naar achttien jaar draagt daaraan bij. Maar het kan en moet nog beter. We adviseren de gemeenten om over de uitkomsten van dit onderzoek in gesprek te gaan met de verstrekkers. Op die manier hopen we de naleving verder te verbeteren en zo de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen te beperken.”

Sportverenigingen
Het onderzoek met zeventienjarigen dient als nulmeting om te kunnen volgen hoe de naleving zich de komende jaren zal ontwikkelen. Bij gemiddeld twee van de drie aankooppogingen kreeg de zeventienjarige alcohol mee. Dirk van der Borg: “Een naleving van 33 procent is natuurlijk onvoldoende. Met name de sportverenigingen stellen me teleur met een score van 11 procent.  Vanuit Verzuip jij je Toekomst?! zullen we ons dit jaar daarom extra gaan richten op sportverenigingen. We gaan er vanuit dat verstrekkers hun verantwoordelijkheid nemen en alles in het werk stellen om dit te verbeteren.”

Vaker sancties
Onlangs publiceerde Verzuip jij je Toekomst?! regionale handhavingscijfers, waaruit bleek dat gemeenten steeds vaker sancties opleggen bij overtredingen van de Drank- en Horecawet. De handhaving door gemeenten en het mysteryshopping onderzoek zijn overigens niet met elkaar te vergelijken: het is wettelijk niet toegestaan om na een overtreding met een mysteryshopper een officiële sanctie op te leggen. Gemeenten kunnen de uitkomsten van het mysteryshopping onderzoek wel gebruiken om hun controles gerichter in te kunnen zetten.