ALBLASSERDAM – Van september 2010 tot maart 2011 baggert het waterschap sloten in Papendrecht, Oud-Alblas en Alblasserdam. Door te baggeren wordt het slib dat op de bodems ligt verwijderd. Dit maakt de sloten niet alleen schoner, maar ook dieper. Daardoor ontstaat meer ruimte om zware regenbuien op te vangen en af te voeren. Zo wordt wateroverlast voorkomen. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Ongeveer de helft van de bagger die vrijkomt wordt direct op de kant gezet. Waar dit niet mogelijk is wordt de bagger afgevoerd. In juni 2009 en in juni 2010 heeft het waterschap iedere perceeleigenaar die direct betrokken is bij de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd. Daarnaast worden er in augustus 2010 informatieavonden georganiseerd. Mocht u nu toch nog vragen hebben, dan kunt contact opnemen met de projectleider van dit werk, Nico Maat. Dit kan via e-mail n.maat@wsrl.nl of per telefoon op nummer (0344) – 649253.