ALBLASSERDAM – Wie nu fout geparkeerd staat in Alblasserdam, kan daarvoor een boete krijgen, maar kan nog niet weggesleept worden. Daar gaat mogelijk verandering in komen met een nieuwe verordening. Op 17 december 2019 wordt de Wegsleepverordening Alblasserdam voorgelegd aan de gemeenteraad van het Damdorp. Als de raad instemt met het voorstel, wordt het mogelijk om langs alle wegen in Alblasserdam voertuigen weg te slepen en in bewaring te stellen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.