ALBLASSERDAM – Wie nu fout geparkeerd staat in Alblasserdam, kan daarvoor een boete krijgen, maar kan nog niet weggesleept worden. Daar gaat mogelijk verandering in komen met een nieuwe verordening. Op 17 december 2019 wordt de Wegsleepverordening Alblasserdam voorgelegd aan de gemeenteraad van het Damdorp. Als de raad instemt met het voorstel, wordt het mogelijk om langs alle wegen in Alblasserdam voertuigen weg te slepen en in bewaring te stellen.

Mensen van wie het voertuig is weggesleept, kunnen hun voertuig terugkrijgen, als zij de kosten van slepen en bewaren hebben voldaan. Indien het voertuig niet binnen dertien weken wordt afgehaald of als er geen rechthebbende bekend is, wordt het voertuig verkocht. De opbrengsten, na aftrek van de bergings –en stallingskosten, zijn voor de gemeente, ten guste van ‘handhaving’.

De berging wordt verricht door het bedrijf Bergings Centrale Drechtsteden (BCD).

De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen bedragen:
– Loze rit € 89.79
– Personen auto (en aanhangwagen) € 89.79
– Scooter € 50
– Verwijderingsbijdrage buitenlands voertuig € 68.07
– Vrachtwagens 3500 kg tot 5000 € 80. – per uur
– Vrachtwagens boven 5000 kg € 125.—per uur
– Stalling Personen auto € 15.—per dag
– Stalling vrachtwagens € 35.—per dag
– Stalling per 2 wieler € 5.—per dag

Foto: BCD.