NIEUW-LEKKERLAND – Het Waterschap Rivierenland heeft onlangs een verontrustend rapport ontvangen van prof. dr. ir. Van Baars over de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. Deze zou tijdens de dijkverzwaring (onbedoeld) zijn lekgestoken met palen. In het rapport: “De Lekdijk is lekgestoken!” met als ondertitel “Ernstige problemen bij de Lekdijk in Nieuw Lekkerland” gaat de professor uitgebreid in op de problemen. Het Waterschap heeft deze week een eerste reactie gegeven.

Zo is te lezen: “De peilbuizen die gebruikt worden door ingenieursbureau Adcim bewijzen dat er een grote lekkage naar boven is van het grondwater, vanuit de diepe zandlaag die in open verbinding staat met de Lek, via de kieren die ontstaan zijn langs de boorpalen. Dit is de reden waarom normaliter geen harde elementen zoals boorpalen en diepwanden door een dijk heen geprikt mogen worden. Opvallend is dat de probleemhuizen eigenlijk allemaal tussen de dijk en de kwelsloot inleggen,en dat de problemen ontstaan zijn na de werkzaamheden. De schade die ontstaan is, bestaat uit vernatting met bijbehorende problemen zoals schimmelvorming, en scheurvorming van de woningen door het verschuiven en verzakken van de grond bij de woningen.Veel woningen achter de Lekdijk tonen, volgens de InSAR satellietmetingen, over meerdere jaren sinds de werkzaamheden, opvallend grote verzakkingen, of zelfs ook stijgingen.”

Van 2013-2018 heeft Waterschap Rivierenland de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Onlangs heeft het waterschap een rapport ontvangen van de heer Prof. dr. Ir. Van Baars.

Reactie
Het waterschap laat in een reactie weten: “Waterschap Rivierenland gaat het rapport diepgaand bestuderen en laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Medio juni verwacht het waterschap een reactie op het rapport te kunnen geven.”

Uiterst serieus
Dijkgraaf Co Verdaas geeft aan: “We nemen dit rapport uiterst serieus. Als een buitenstaander met zo’n kritisch rapport komt dan kun je maar een ding doen: responsief en ontvankelijk reageren.” Het waterschap heeft aan kennisinstituut Deltares gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Verdaas: “Dat resultaat verwachten wij midden juni. Als je dit zorgvuldig wilt doen, dan moet je daar ook de tijd voor nemen. Ook al snap ik dat er behoefte is aan snelheid in dit soort processen. Maar zorgvuldigheid gaat voorop.”

De veiligheid staat voorop
Volgens het waterschap is er geen direct gevaar: “Er is geen acuut gevaar voor de bewoners achter de dijk. Het is nu laagwater en er wordt geen hoogwater verwacht de komende tijd. Een van de belangrijkste taken van Waterschap Rivierenland is het zorgen voor de waterveiligheid. Zorgen dat de omgeving droge voeten houdt. Dat is ook de reden dat de dijken in het gebied versterkt worden. We begrijpen dat dit rapport vragen oproept wat dit allemaal gaat betekenen, ook bij de bewoners in het gebied. Daar gaan wij serieus en transparant mee om.”

Het volledige rapport van de heer Van Baars is hier te downloaden.

In in de toekomst, mocht het rapport dan niet meer beschikbaar zijn, hier.