Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: waterschap rivierenland

NIEUW-LEKKERLAND – Het Waterschap Rivierenland heeft onlangs een verontrustend rapport ontvangen van prof. dr. ir. Van Baars over de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. Deze zou tijdens de dijkverzwaring (onbedoeld) zijn lekgestoken met palen. In het rapport: “De Lekdijk is lekgestoken!” met als ondertitel “Ernstige problemen bij de Lekdijk in Nieuw Lekkerland” gaat de professor uitgebreid in op de problemen. Het Waterschap heeft deze week een eerste reactie gegeven. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM / REGIO – De dijken in het rivierengebied zijn op orde voor de winter, het seizoen voor hoogwater. Ook de droge zomer van 2020 eindigde op tijd. Dat blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over de dijken die Waterschap Rivierenland beheert. Het waterschap beheert 507 kilometer aan primaire keringen, de dijken langs de grote rivieren waarachter ongeveer een miljoen Nederlanders wonen en werken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERWAARD – Waterschap Rivierenland inspecteert vanaf dinsdag 10 juli 2018 preventief enkele kades in de Alblasserwaard op scheuren door de aanhoudende droogte. Bij aanhoudende droogte kunnen kades uitdrogen. Met name bij veenkades is dat een risico, want droog veen is minder sterk dan droge klei. De kades bestaan in de Alblasserwaard vooral uit klei. Dat is sterk, zeker waar er water tegenaan staat. Bovendien is in juni gemaaid, zodat uit het gras minder vocht verdampt. Toch kan de droge bovenkant scheuren vertonen, daarom start het waterschap met preventieve inspecties. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.