ALBLASSERDAM – De fijnstofzuiger op De Helling in Alblasserdam, die in 2016 voor 100.000 euro belastinggeld, via een rijkssubsidie, werd aangeschaft, staat te koop. Daarnaast blijkt het apparaat op een aantal punten kapot is. Reparatie zou tussen de 15.000 en 20.000 euro gaan kosten, zo is te lezen in een memo aan de gemeenteraad van Alblasserdam. Het college van B&W heeft besloten dat het bedrijf dat de fijnstofzuiger plaatste, het apparaat weer mag ophalen en reviseren. “Als het ENS lukt om op termijn een geschikte toepassing te vinden voor de gereviseerde units ontvangt Alblasserdam een deel van de opbrengst,” aldus het college.

Onlangs bleek al dat de fijnstofzuiger in de blauwe zeecontainer geen effect heeft op de luchtkwaliteit in Alblasserdam. Ook niet als er bij de Noordtunnel een aantal van deze apparaten geplaatst zouden worden, zo bleek uit een 37.000 euro kostende test bij de Noordtunnel.

Het college meldt: “De fijnstofzuiger is voor ons niet bruikbaar. Daarnaast moeten er ondertussen de nodige reparaties uitgevoerd worden om de fijnstofzuiger weer volledig werkend te maken, dit kost circa €15.000-20.000. Het college heeft daarom besloten dat ENS (Environmental Nano Solutions) Clean Air, tevens de uitvoerder van bovengenoemd onderzoek, de fijnstofzuiger ophaalt en de 3 losse units van de stofzuiger reviseert voor mogelijke inzet in een nog nader te bepalen industriële toepassing. Hiervoor zijn er op dit moment nog geen concrete opties. Als het ENS lukt om op termijn een geschikte toepassing te vinden voor de gereviseerde units ontvangt Alblasserdam een deel van de opbrengst. Via deze weg zal de stofzuiger zonder kosten voor de gemeente worden opgehaald en bestaat de kans dat de stofzuiger op termijn nog geld oplevert.”

In 2016 werd voor 100.000 euro een container met daarin een zuiveringsinstallatie geplaatst op De Helling in Alblasserdam. De installatie stond in een zeecontainer en bestond uit drie ventilatoren die 9000 kuub lucht per uur opzogen en uitbliezen. Tijdens dit proces werd fijnstof door elektrisch geladen en omgevormd tot grover stof dat afgevangen kon worden. Enkele maanden na de plaatsing van de fijnstofzuiger bleek dat de stekker nog niet was aangesloten. Marko Stout van D66 Alblasserdam noemde het in 2017 een  ‘grote blamage’ dat het nieuwe luchtfilter nog steeds niet werkte. “We hebben twee weken geleden de officiële inwerkingstelling gehad door Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) en wat blijkt: dat ding werkt nog niet. Ik vind dat eigenlijk een grote blamage. Ik vind niet dat dat kan,” aldus Stout  in maart 2017.

In dezelfde maand werd de fijnstofzuiger plotseling weggehaald. De container zou in de weg staan voor werkzaamheden aan blusleidingen van de tunnel en werd daarom neergezet op het Rijkswaterstaatterrein aan de Crezeepolder in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit tot grote verbazing van wethouder Arjan Kraijo die hier niet over was ingelicht. Een week later kwam de fijnstofzuiger weer terug en er werden excuses aangeboden door Rijkswaterstaat. Het apparaat kwam echter niet op de oude plek bij De Helling te staan, werd werd even verderop in de berm / bosjes bij het transformatorhuisje langs De Helling neergezet. Eind 2018 werd de container opnieuw versleept naar de Noordtunnel. Met de nieuwe verplaatsing en het uitvoeren van proefmetingen was een bedrag van €37.000 gemoeid.