ALBLASSERDAM – In de afgelopen periode is het diverse malen voorgekomen dat tuinen langs de West-Kinderdijk in Alblasserdam zijn overspoeld met rioolwater. Buurtbewoners zijn het zat èn maken zich zorgen om hun gezondheid, omdat alle uitwerpselen die in het riool zaten, in hun tuin terecht komen. Zij vinden dit behalve onhygiënisch, ook een mogelijke bron van besmetting van het coronavirus. De D66 heeft deze week vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de situatie. Het college zal de vragen binnenkort schriftelijk beantwoorden.

“Wij hebben naar aanleiding van de berichtgeving op Alblasserdamsnieuws.nl de situatie aan de West-Kinderdijk bekeken en gesproken met bewoners. Ook hebben wij films en foto’s gezien. Wij zijn daarvan geschrokken. Achtertuinen staan er bij herhaling vol met rioolwater. Bewoners moeten zelf de rommel maar opruimen, en zijn meerdere dagen met de hogedrukspuit in de weer. Kinderspeelgoed en zandbakinhoud kunnen worden weggegooid. Ondertussen ervaren de bewoners weinig steun of medewerking van de gemeente. Integendeel, hun gevoel is dat de gemeente ze – letterlijk – in de stront laat zitten,” zo stelt de D66.

De fractie vervolgt: “De oorzaak zoals die ons ter plekke is geschetst is een openbaar riool dat door de achtertuinen loopt dat dusdanig verzakt is dat het vuile water zich op het laagste punt, onder die achtertuinen, ophoopt. Als de druk op het riool oploopt, klappen op verschillende plekken in achtertuinen de putdeksels eruit en loopt het vuile water en alle bijkomende rioolinhoud (uitwerpselen, condooms, tampons, et cetera) de tuinen in en vervolgens in het oppervlaktewater van het Oosteromse Wiel, dat in verbinding staat met de Middelwetering. Deze situatie is onhoudbaar. Er is de fractie van D66 dan ook alles aan gelegen dat er voor dit probleem een structurele oplossing komt. In de tussentijd zouden de bewoners ondersteund moeten worden bij opruimwerkzaamheden en schadeherstel, en bij het zo veel mogelijk voorkomen van vervolgincidenten – bijvoorbeeld door frequent het riool ter plekke leeg te zuigen.”

De D66 wil onder meer van het college weten of het probleem bekend is, hoe lang de problemen al spelen, wie er verantwoordelijk is, wie de boel moet opruimen en op welke termijn het probleem kan worden opgelost. De partij wil, met het oog op het naderende zomerreces, graag deze week nog antwoord.

17 juni liepen de achtertuinen weer onder water en kwam het water uit de riolering in de tuinen terecht. Buurtbewoners laten weten:  “Op woensdag 17 juni kwam er een bui over met als resultaat dat onze put achter in de tuin overstroomde. Deksel werd door de druk opgetild en de complete inhoud van het riool kwam in onze tuin en liep daarna het Oosteromsewiel in. Het is een bekend probleem dat het riool over een groot gedeelte van de west kinderdijk verzakt is. De gemeente geeft steeds aan dat ze het riool niet op gaan halen. Waarom is ons een raadsel.

Wij zijn het diepste punt en daardoor komt de inhoud er bij ons al snel uit. Het is al meerdere keren gebeurt. De gemeente gaf aan dat ze de putten ieder half jaar zouden leegzuigen. Deze afspraak zijn ze helaas ook niet nagekomen. Na de melding van het voorval op 17 juni naar de gemeente gaven zij niet thuis. Ze hebben er uiteindelijk een verzekeraar op gezet om te kijken wie zijn probleem het is om de kosten eventueel te verhalen. Wat ook wel heel raar is, want het lijkt me duidelijk wie zijn probleem dit is en er verantwoordelijk voor is. We betalen tenslotte niet voor niets rioolheffing. Kortom we konden het zelf allemaal schoon gaan maken voor de vijfde keer.

Als we dan praten over een gemeente die moet zorgen voor zijn inwoners en dan zeker in deze Corona tijd (dat zit toch ook allemaal weer in ontlasting en urine, nog maar niet te spreken over wat er nog meer in je tuin ligt wat uit het riool komt)  is het toch zeer kwalijk te noemen dat ze je letterlijk in de stront laten zitten. Ook nu weer gaven ze aan het riool niet op te gaan halen, maar ze laten nu volgende week weer het complete rioolstelsel leeghalen en reinigen. Dit heeft dus helemaal geen zin, want het riool is compleet verzakt en kan dit nu helemaal niet aan. Het probleem zal zich weer gaan herhalen. Zeker met dit soort buien.

Na onze tuin afgelopen week zelf schoongemaakt te hebben kwam tijdens de bui op 26 juni het deksel weer omhoog en ligt dus voor de tweede keer in 1,5 week de tuin vol met de rioolinhoud. Je snapt wel wat de gemeente weer gaat zeggen. Waar moet dit heen? Wie gaat dit oplossen? Onze kinderen willen in de tuin spelen. Nou dat laat je ook niet toe met dit grapje. Echt schoon krijg je dit nooit.

Op 26 juni kwam ook het deksel bij onze buurman en de buren daarnaast omhoog. Ook hun tuinen zijn nu voorzien van de rioolinhoud van de buurt.”

De gestelde vragen van de D66 zijn hier te zien.