NIEUW-LEKKERLAND – Molenaar en Molenmaker Jan Cornelis de Vries uit Nieuw-Lekkerland is overleden. Dinsdagavond 2 oktober 2018 zijn om die reden diverse molens in de Alblasserwaard in de rouwstand gezet. De heer De Vries was één van de drijvende krachten achter onder andere de restauratie van Korenmolen De Regt. Tevens was hij jarenlang molenaar/molenmaker op de Nederwaard in Kinderdijk. Precies een jaar geleden werd bij molen De Regt  in Nieuw-Lekkerland gevierd dat De Vries (79) zestig jaar molenaar was.

Jan Cornelis de Vries ontving vier jaar geleden uit handen van burgemeester Dirk van der Borg en in bijzijn van de Commissaris van de Koning de heer Jaap Smit een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde tijdens de feestelijke opening van Korenmolen De Regt langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

De Vries was van 1962 tot 2002 als molenmaker en molenaar in dienst van het Hoogheemraadschap van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (voorheen Waterschap Nederwaard). Tot 2006 woonde hij in de 1e molen van Nederwaard.

Sinds 2002 was hij initiator en onbezoldigd molenaar en opzichter van de Stichting Herstel Korenmolen “De Regt”. Hij heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor de grondige renovatie van deze Korenmolen. Door de inzet van De Vries kon flink worden bezuinigd. Hij wierf vrijwilligers, begeleidde hen en verrichtte ook zelf veel kluswerk. Tijdens de restauratiefasen kwamen onder andere diverse betimmeringen, molenonderdelen, een toiletvoorziening, ramen, deuren en hiermee ook de toegang van de ontvangstruimte van zijn hand.

Ook het volledig bouwen en terugplaatsen van de kap en wieken van de molen heeft De Vries, samen met een groep vrijwilligers – met eigen handen verricht. In ruim anderhalf jaar tijd was hij in staat gebleken om het belangrijkste deel van de bouw van de kap te realiseren. Slechts enkele onderdelen werden uitbesteed aan derden.

Korenmolen De Regt laat via twitter weten: “Bestuur en vrijwilligers van Korenmolen De Regt zijn zeer aangeslagen door het overlijden van onze molenaar Jan de Vries. We zijn zeer dankbaar voor wat Jan voor de molen heeft betekend. We zullen hem erg missen en wensen familie en bekenden heel veel sterkte.”

De molen in Kinderdijk waar de heer De Vries jarenlang heeft gewoond. Foto: Chantal de Vries.

Korenmolen De Regt in de rouw. Foto: Cees van der Wal.