IMG_5395 (Medium)NIEUW-LEKKERLAND – Jan Cornelis de Vries heeft vrijdag 09 mei 2014 uit handen van burgemeester D.R. van der Borg en in bijzijn van de Commissaris van de Koning de heer J. Smit een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde tijdens de feestelijke opening van Korenmolen De Regt langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

De Vries was van 1962 tot 2002 als molenmaken en molenaar in dienst van het Hoogheemraadschap van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (voorheen Waterschap Nederwaard). Tot 2006 woonde hij in de 1e molen van Nederwaard.

 Sinds 2002 is hij initiator en onbezoldigd molenaar en opzichter van de Stichting Herstel Korenmolen “De Regt”.Hij heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor de grondige renovatie van deze Korenmolen. Door de inzet van betrokkene kon flink worden bezuinigd. Hij wierf vrijwilligers, begeleidde hen en verrichtte ook zelf veel kluswerk. Tijdens de restauratiefasen kwamen onder andere diverse betimmeringen, molenonderdelen, een toiletvoorziening, ramen, deuren en hiermee ook de toegang van de ontvangstruimte van zijn hand.

Ook het volledig bouwen en terugplaatsen van de kap en wieken van de molen heeft decorandus, samen met een groep vrijwilligers – met eigen handen verricht. In ruim anderhalf jaar tijd is hij in staat gebleken om het belangrijkste deel van de bouw van de kap te realiseren. Slechts enkele onderdelen zijn uitbesteed aan derden.

Het kapittel is van mening dat gelet op de intensiteit en de culturele betekenis van de verrichte activiteiten betrokkene kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen, anderen heeft gestimuleerd, iemand die één of meer opvallende prestaties heeft verricht en iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Op grond van bovenstaande is de heer Jan Cornelis de Vries benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Foto’s: Cees van der Wal en Peter Stam.

IMG_5395 (Medium)

IMG_5370 (Medium) IMG_5371 (Medium) IMG_5372 (Medium) IMG_5373 (Medium) IMG_5378 (Medium)

OpeningREGT_lo_©ceesvdwal.nl (Medium) OpeningREGT_lo_©ceesvdwal.nl_1 (Medium) OpeningREGT_lo_©ceesvdwal.nl_2 (Medium) OpeningREGT_lo_©ceesvdwal.nl_3 (Medium) OpeningREGT_lo_©ceesvdwal.nl_4 (Medium) OpeningREGT_lo_©ceesvdwal.nl_5 (Medium) OpeningREGT_lo_©ceesvdwal.nl_6 (Medium) OpeningREGT_lo_©ceesvdwal.nl_7 (Medium)