ALBLASSERWAARD – Waterschap Rivierenland inspecteert vanaf dinsdag 10 juli 2018 preventief enkele kades in de Alblasserwaard op scheuren door de aanhoudende droogte. Bij aanhoudende droogte kunnen kades uitdrogen. Met name bij veenkades is dat een risico, want droog veen is minder sterk dan droge klei. De kades bestaan in de Alblasserwaard vooral uit klei. Dat is sterk, zeker waar er water tegenaan staat. Bovendien is in juni gemaaid, zodat uit het gras minder vocht verdampt. Toch kan de droge bovenkant scheuren vertonen, daarom start het waterschap met preventieve inspecties.

Uitzonderlijk
De huidige droogte is uitzonderlijk, doorgaans loopt het neerslagtekort op tot ongeveer 100 millimeter in september. Vorige week liep het tekort al op tot 175 millimeter. Op dat moment starten inspecties. Als de droogte aanhoudt, kan het waterschap kades beregenen of het waterpeil verhogen. In de afgelopen dagen liet het waterschap al extra water in het gebied.

Te voet over de kade
Bij de inspectie controleren teams van drie dijkwachten de kades te voet, in vakken van 11 tot 16 kilometer. Dat gebeurt periodiek. Het waterschap controleert de kades langs de belangrijkste boezems en watergangen in de Alblasserwaard, zoals de Hooge Boezems van de Over- en Nederwaard bij Kinderdijk het Grote of Achterwaterschap bij Alblasserdam, de Ammersche Boezem, Smoutjesvliet, Oude Zederik en het Kanaal van Steenenhoek.

Foto’s: Bij Kinderdijk laat Waterschap Rivierenland extra water in de Alblasserwaard, om te voorzien in de grote vraag naar water bij deze aanhoudende droogte. Credit: Cees van der Wal.