Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: kades

ALBLASSERWAARD – Waterschap Rivierenland inspecteert vanaf dinsdag 10 juli 2018 preventief enkele kades in de Alblasserwaard op scheuren door de aanhoudende droogte. Bij aanhoudende droogte kunnen kades uitdrogen. Met name bij veenkades is dat een risico, want droog veen is minder sterk dan droge klei. De kades bestaan in de Alblasserwaard vooral uit klei. Dat is sterk, zeker waar er water tegenaan staat. Bovendien is in juni gemaaid, zodat uit het gras minder vocht verdampt. Toch kan de droge bovenkant scheuren vertonen, daarom start het waterschap met preventieve inspecties. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

maaien (Medium)REGIO – Op 16 juni 2014 start Waterschap Rivierenland met de controle van het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard worden gecontroleerd. De dijkbeheerders controleren of particulieren hun percelen aan de dijk hebben gemaaid. Deze controle wordt zowel in de zomer als het najaar uitgevoerd. Door de dijken te maaien blijft de grasmat op de dijken sterk. Hierdoor blijven ze goed bestand tegen het rivierwater bij hogere waterstanden. Bovendien is op gemaaide dijken eventuele schade beter op te merken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.