ALBLASSERDAM – De renovatie van het gemeentehuis, de opknapbeurt van het Raadhuisplein en de reconstructie van het terrein met onder meer de parkeerplaatsen achter het gemeentehuis (Havenstraat) gaan bij elkaar ruim tien miljoen euro kosten. Dat bleek deze week tijdens een persbijeenkomst van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders vraagt in een voorstel aan de gemeenteraad om 7,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden aan het gemeentehuis. Voor het Raadhuisplein wordt zo’n 1,9 miljoen euro gevraagd en voor de reconstructie van de Havenstraat is een half miljoen euro nodig. De gemeenteraad vergadert komende maand over het voorstel.

Koffie en een broodje
Met een grote, open ontmoetingsruimte die meer dan de helft van de begane grond beslaat moet het nieuwe gemeentehuis van Alblasserdam dé huiskamer van het dorp worden, waar álle Alblasserdammers zich welkom voelen. Een plek waar je even naar binnen kunt voor een kop koffie en een praatje, waar je komt om elkaar te ontmoeten en die uitnodigt tot samenwerken. “Het wordt ondersteunende horeca in het werkcafé, dat gerund wordt door leerwerkbedrijf Smile. Mensen kunnen er bijvoorbeeld terecht voor drinken, soep en een broodje,” vertelt wethouder Peter Verheij.

Verantwoorde investering
Verheij licht toe waarom een verbouwing van het gemeentehuis nodig is: “Het gemeentehuis moet verbouwd worden omdat het pand technisch verouderd is en niet langer voldoet aan de wettelijke eisen. Het is gewoon op. Het energielabel van het huidige gemeentehuis komt niet eens voor op de schaal. Met het nieuwe gemeentehuis gaan we voor het A-label. De investering die we willen doen is verantwoord en reëel.”

Fontein op het plein
De wensen die ruim twee jaar geleden door inwoners tijdens de huiskamerbijeenkomst in Landvast zijn benoemd, hebben vrijwel allemaal een plek gekregen in het voorlopig ontwerp, dat onlangs aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Ontmoetingsplek, koffie drinken, expositieruimte en (voor het plein) fontein, speelgelegenheid, bankjes en terrassen waren de belangrijkste wensen en die zijn door de ontwerpers allemaal verwerkt. Over de fontein vertelt wethouder Arjan Kraijo: “Dat worden zogenoemde ‘bedriegertjes’ die plotseling aangaan. We verwachten dat dit een aantrekkende werking op de jeugd zal hebben.”

Serre
Aan de pleinzijde van het gemeentehuis wordt een glazen serre aangebouwd die iets uitsteekt op de hoek met het Cortgene. Om de serre mogelijk te maken wordt het bordes iets verbreed. De huidige entree verdwijnt en maakt plaats voor een brede glazen entree. Deze transparante uitbouw vergroot de toegankelijkheid van het gebouw; de serre vormt een vloeiende verbinding met het plein doordat functies en levendigheid als het ware naar buiten worden getrokken. Op verzoek van de Erfgoedcommissie is het oorspronkelijke ontwerp van de serre iets aangepast zodat het tegeltableau aan de zijkant van het gebouw goed zichtbaar blijft. Ook veel andere karakteristieke elementen die kenmerkend zijn voor de bouwhistorie van het gemeentelijk monument blijven na de renovatie behouden.

Open karakter
Ook binnen wordt op de begane grond veel gebruik gemaakt van glas om zo het open karakter van het gebouw te onderstrepen. Door glazen vouwwanden toe te passen ontstaat aan de pleinzijde een multifunctionele ruimte die naar gelang de behoefte groter of kleiner te maken is. Deze ruimte is hierdoor goed bruikbaar voor bezoekers, voor formele en informele bijeenkomsten en overleggen. De aangrenzende raadszaal krijgt eveneens glazen vouwwanden en een flexibele indeling zodat deze ruimte zowel voor raadsvergaderingen als trouwceremonies gebruikt kan worden. De multifunctionele ruimte en raadzaal kunnen ook helemaal samengevoegd worden tot één grote ruimte. Het interieur is strak en industrieel, de gebruikte kleuren groen en blauw verwijzen naar het maritieme verleden en de ligging in het groen.

Huis van de gemeente
Het gemeentehuis moet wat het college betreft straks een echt huis van de gemeente; een flexibele werk- en ontmoetingsplek die Alblasserdammers met elkaar hebben ontworpen en die een logische twee-eenheid vormt met het Raadhuisplein. Plein en huis vormen zo samen de huiskamer van Alblasserdam, zo is het idee.

Werkplek
Als werkplek moet het gemeentehuis een comfortabele, duurzame en inspirerende omgeving worden waar niet alleen gemeenteambtenaren en gemeenteraad maar ook maatschappelijke partners prettig kunnen samenwerken voor en met inwoners, ondernemers en organisaties. Ook zzp’ers zijn van harte welkom evenals anders ondernemers, verenigingen en stichtingen.

Politie naar gemeentehuis
De indeling van het gebouw wordt zodanig aangepast dat ruimtes zoveel mogelijk multifunctioneel kunnen worden gebruikt. Op die manier worden raads- en commissievergaderingen beter gefaciliteerd en kunnen ook maatschappelijke partners er gebruik van maken. De politie krijgt bijvoorbeeld een post op de begane grond en komt er een werkcafé.

Ook werkruimtes flexibel
Behalve op de begane grond komen er ook op de eerste verdieping verschillenden ruimtes die door verenigingen, organisaties en ondernemers gebruikt kunnen worden voor bijeenkomsten of vergaderingen. De andere helft van deze etage en de tweede etage worden ingericht als werkruimte voor gemeenteambtenaren en – bestuur.

Geen taptoe
Niet alleen het gemeentehuis wordt gerenoveerd, ook het Raadhuisplein krijgt een metamorfose zodat het straks samen met het ‘huis van de gemeente’ de huiskamer van Alblasserdam vormt. Door met trappen een overgang naar de haven te maken, komt dit gebied ook dichter naar het centrum toe en ontstaat er als het goed is een nieuwe verblijfsplek. Daarnaast moet dit zorgen voor een Verbinding tussen het havengebied en het Raadhuisplein, waarmee een van de speerpunten uit de visie op het centrumhart van Alblasserdam wordt gerealiseerd. Wethouder Kraijo vertelt over het plein: “De nieuwe inrichting van het plein maakt het ook aantrekkelijker voor (nieuwe) evenementen. Door diverse voorzieningen (deels ondergronds) aan te brengen is het plein voor vele functies te gebruiken. Zo zou in de toekomst de weekmarkt er gehouden kunnen worden. Het enige evenement dat niet op het nieuwe plein gehouden kan worden, is de taptoe, die elk jaar plaatsvindt tijdens het Havenfestival. Dit evenement kan aan de overkant, op de parkeerplaats van Landvast plaatsvinden.”

Terrasje
Kraijo vervolgt: “Verder komt aan de kant van restaurant ’t Raedhuijs een terrasje, worden de huidige bomen op het plein vervangen voor kleinere exemplaren met een lagere kroon en worden de schijnwerpers die er nu staan vervangen voor minder overlast gevende verlichting.”

Parkeerplaatsen Havenstraat
De parkeerplaatsen aan de achterkant van het gemeentehuis, aan de kant van de Havenstraat, worden ook vernieuwd. Verder wordt de in –en uitrit van de Havenstraat aangesloten op de Haven en niet meer op het Cortgene zoals nu het geval is. Dit heeft te maken met het plan van het college van B&W om het Cortgene autoluw te maken.

Planning
De ontwerpers verwerken deze maand de laatste aanpassingen in de plannen zodat het Definitief Ontwerp met de bijbehorende kredietaanvraag eind juni aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden. Wanneer de gemeenteraad met de plannen instemt, beginnen de voorbereidingen voor de renovatie (o.a. bestek schrijven en aanbesteding) nog voor de zomervakantie. De verwachting is dat de verbouwing in het tweede kwartaal van 2018 kan beginnen. De oplevering zou dan medio 2019 zijn.

Waar de ambtenaren tijdens de verbouwing aan het werk gaan, is nog niet bekend.

Inloopbijeenkomst
Vrijdag 2 juni wordt een inloopbijeenkomst gehouden in het gemeentehuis over de renovatieplannen. Daarbij kunnen ook oude foto’s van het gemeentehuis worden bekeken. Inlopen kan tussen 16.00 en 20.00 uur.

Het raadsvoorstel van het college aan de raad is hier te downloaden en in te zien.