Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: gemeentehuis

ALBLASSERDAM  – Voor het zestiende jaar is men sinds de derde dinsdag in september weer gestart met huiswerkhulp in Alblasserdam. Vroeger werd deze gegeven in de bibliotheek aan de Ieplaan; tegenwoordig wordt de hulp bij het huiswerk gegeven in het vernieuwde gemeentehuis van Alblasserdam. Alle kinderen van acht tot achttien jaar zijn welkom voor hulp bij bijvoorbeeld taal en wiskunde. Momenteel zijn er vijf vrijwilligers die hierbij helpen, maar extra vrijwilligers zijn welkom. Met name voor het vak economie. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – 364 volwassenen en ruim 200 kinderen hebben zaterdag 11 september 2021 een bezoek gebracht aan het vernieuwde gemeentehuis en het Raadhuisplein. Het gemeentehuis en het Raadhuisplein werden vorig jaar heropend, na een grondige verbouwing en opknapbeurt. De feestelijke open dag werd in verband met het coronavirus uitgesteld naar een later moment. Zaterdag 11 september waren er alsnog feestelijke activiteiten. Er werd gestart met een ontbijt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft besloten tot een tijdelijke opnamestop bij jeugdzorgbedrijf Horizon / iHub. Dit naar aanleiding van een artikel van journalistiek platform Follow The Money over ernstige misstanden bij de het jeugdzorgbedrijf. “De gemeente stelt vast dat de genoemde feiten in het artikel ernstig waren. Dit was een aanleiding voor de IGJ tot verregaande maatregelen. Er is gelijk besloten tot een plaatsingsstop naar aanleiding van hun onderzoek, totdat er meer duidelijkheid verschaft is over de situatie,” meldt wethouder Verheij in een memo aan de raad. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Wethouder Peter Verheij van de gemeente Alblasserdam is niet blij met de suggesties die Ramon Pardo van de D66 afgelopen week heeft gedaan over een mogelijke terugverhuizing van de bibliotheek in het dorp. Dat gaf Verheij dinsdagavond 17 november 2020, tijdens de gemeenteraadscommissie onomwonden te kennen. Verheij vindt dat met de suggesties van Pardo onrust in het dorp is gecreëerd over iets dat toch niet haalbaar zou zijn. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Een opmerkelijk voorstel deze week van D66 Alblasserdam tijdens de behandeling van de begroting. De partij wil graag dat de bibliotheek, die onlangs naar het vernieuwde gemeentehuis in Alblasserdam is verhuisd, weer ‘terugverhuist’ naar de oude locatie aan de Ieplaan in het dorp. Verder stelt de partij via Ramon Pardo voor om het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Stichting Welzijn Alblasserdam naar het gemeentehuis te halen. Pardo: “Als dit niet kan dan moet er een buitenlift tegen het Hema-pand komen. Beloften aan ouderen en gehandicapten moet worden nagekomen!” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De nieuwe oprit naar het bordes van het gemeentehuis in Alblasserdam is aangepast en wordt binnenkort nog iets verder aangepast. De bocht in de oprit bleek namelijk te krap te zijn voor sommige scootmobielers. De oprit voldeed op papier aan de normen, maar in de praktijk bleken sommige scootmobiels zo groot, dat de bocht niet goed gemaakt kon worden. Hierop is besloten de bocht ruimer te maken door stenen weg te zagen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De week heeft de gemeenteraad van Alblasserdam de nieuwe raadzaal in het verbouwde gemeentehuis ‘de Rederij’ in gebruik genomen. Voorafgaand aan de vergadering opende burgemeester Jaap Paans de zaal. Hij knipte negentien keer een lint door, dat door alle raadsleden, die op hun plek in de zaal zaten, werd vastgehouden. De burgemeester symboliseerde daarmee dat alle raadsleden gelijk zijn en met eigen, individuele stem deelnemen aan de gemeenteraad. Paans verwees daarbij naar artikel 1 van de Grondwet. Die tekst heeft een prominente plek gekregen op de wand in de zaal. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het gemeentehuis in Alblasserdam is opgeleverd. Her en der moeten nog wat puntjes op de ‘i’ worden gezet en aan de raadszaal wordt nog gewerkt, maar het meeste werk is gedaan. Het vernieuwde pand kan wat wethouder Peter Verheij betreft weer tientallen jaren mee. “Dit doe je ‘once in a lifetime’. Het was echt hard nodig. Onder meer alle technische installaties moesten worden vernieuwd. Er staat nu een toekomstbestendig gebouw dat weer tientallen jaren mee kan.” Buiten het gemeentehuis wordt er tot aan de zomervakantie nog gewerkt aan de opknapbeurt van het Raadhuisplein en de Havenstraat. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam voorziet de komende jaren net als veel andere gemeenten in Nederland sterk oplopende kosten in het sociaal domein én onvoldoende compensatie hiervoor door het Rijk. Dat meldt de gemeente donderdag 11 juni 2020 in een persbericht. Vanaf 2019 tot en met 2022 spreekt de gemeente de spaarpot aan om tekorten in die jaren op te vangen. Verdergaande maatregelen en bezuinigingen op andere gebieden vindt de gemeente onverantwoord. Als het Rijk met onvoldoende geld over de brug komt dan moet de gemeente de eigen inkomsten, zoals belastingen en heffingen verhogen. Dit signaal geeft het college aan de gemeenteraad bij het aanbieden van de Perspectiefnota 2021. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het gemeentehuis in Alblasserdam, dat momenteel wordt gerestaureerd, gaat De Rederij heten. Dat meldt de gemeente Alblasserdam woensdag 15 april 2020 in een persbericht. “De naam is een directe verwijzing naar de scheepsbouw, waarmee Alblasserdam al meer dan twee eeuwen onlosmakelijk verbonden is,” zo is in het bericht te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – In het pand van de Alblasserdamse bibliotheek aan de Ieplaan komen waarschijnlijk diverse maatschappelijke partijen te zitten. Onder meer zorgorganisatie Caryn, Stichting Jeugdteams (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijke dienstverlening Vivenz en de Stichting Welzijn Alblasserdam. Dat meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht. De huisvesting van deze partijen geldt als aangepaste doorontwikkeling van het concept Dok12. Dok12 was een plan voor uitbreiding van Dok11. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De opknapbeurt van het Raadhuisplein in Alblasserdam begint naar verwachting in de tweede helft van mei. Dat meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht. De planning is om het plein half november gereed te hebben. Het is de bedoeling dat het plein dan samen met het gemeentehuis, dat nu wordt gerestaureerd, wordt heropend. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans heeft, als voorzitter van de Alblasserdamse gemeenteraad, namens het presidium, een raadsvoorstel opgesteld met daarin de wensen die in het presidium zijn besproken voor audio -en videovoorzieningen in het gemeentehuis.Het plan is om in het totaal 174.800 euro uit te trekken voor audio –en videovoorzieningen in het gemeentehuis van Alblasserdam dat momenteel voor 9 miljoen euro gerestaureerd wordt. In die 9 miljoen euro, was al een budget van 115.000 euro opgenomen voor audio en video. In het totaal is er nu dus € 59.800 meer nodig dan het al beschikbaargestelde krediet. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – In het gemeentehuis van Alblasserdam zijn dinsdagavond 11 december 2018 de plannen besproken voor de restauratie van het gemeentehuis. Hoewel de zes politieke partijen over een week definitief een keuze maken voor één van de drie scenario’s, lijkt het erop dat een meerderheid ermee in gaat stemmen dat er 1,1 miljoen euro extra aan de restauratie wordt uitgegeven, bovenop de 7,9 miljoen euro die al was gereserveerd. Of het door Alblasserdammer Jan Wijninga aangevraagde referendum er komt, bleef nog onduidelijk, maar de kansen lijken klein. Alleen de D66 gaf aan voorstander te zijn van een volksraadpleging. De SGP liet weten dat, met welk voorstel tot een referendum men volgende week ook komt, de partij altijd tegen zal stemmen. Ook de PvdA liet merken geen voorstander te zijn van een referendum over dit onderwerp. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Namens ouderenorganisaties PCOB en de SSAA uit Alblasserdam zijn deze week door Rien Gaal en Jan Radstake 200 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Jaap Paans. De ondertekenaars bepleiten een betere bereikbaarheid van het gemeentehuis; zeker nu er plannen zijn om de bibliotheek van de Ieplaan naar het gemeentehuis te verhuizen. “We hebben erg veel problemen met de hobbel die ouderen moeten nemen om hier te komen,” vertelt Rien Gaal. Daarmee doelt hij op het hoogteverschil dat overbrugd moet worden, als men vanuit het lager gelegen dorp naar het hoger gelegen gemeentehuis moet. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.