ALBLASSERDAM – Alblasserdammer Geert Ouweneel heeft woensdagavond 25 januari 2017 de erespeld van de gemeente Alblasserdam uitgereikt gekregen. Dit gebeurt na afloop van Ouweneels lezing ‘Watersnoden, de menselijke kant’ in de Havenkerk aan de Ieplaan. Het versiersel werd opgespeld door locoburgemeester Peter Verheij. Het college van burgemeester en wethouders kent Ouweneel de speld toe vanwege zijn grote en langdurige verdiensten voor de Alblasserdamse samenleving.

Organist
Zo was hij vanaf 1957 organist van verschillende kerken in het Damdorp en 34 jaar hoofdorganist van de Hervormde Gemeente van Alblasserdam. Nu heeft hij de eindverantwoordelijkheid van al de orgelzaken van nu drie kerkgebouwen. Vanaf 1985 houdt hij zich ook bezig met het bestuderen en structureren van het kerkelijk archief van de Hervormde Gemeente Alblasserdam.

Historische vereniging en fotograaf
Naast zijn kerkelijke activiteiten is Ouweneel vanaf 1985 zeer actief voor de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Hij was onder meer bestuurslid, hoofdredacteur van het Kwartaalblad, werkte mee aan de productie van zeven boeken, vertaalde oud schrift en gaf daar een cursus over. Hij is ook een verdienstelijk fotograaf: niet alleen maakte hij fotoreportages van alle evenementen binnen de Historische Vereniging West-Alblasserdam, ook legde hij alle graven op de Algemene Begraafplaats in Alblasserdam gedurende 20 jaar fotografisch vast. Ouweneel heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over de (kerk)geschiedenis van Alblasserdam. Tot slot is de heer Ouweneel bijna twintig jaar bestuurslid geweest van de bibliotheek.

Schat aan kennis
Locoburgemeester Peter Verheij: “Geert Ouweneel heeft zich niet alleen als organist gedurende tientallen jaren ingezet voor ons dorp maar heeft met zijn vele publicaties ook een schat aan kennis over de geschiedenis van Alblasserdam ontsloten voor iedereen. Het college is de heer Ouweneel zeer erkentelijk voor zijn grote verdiensten voor Alblasserdam en waardeert dat met de gemeentelijke erespeld.”

Van links naar rechts: locoburgemeester Peter Verheij, Geert Ouweneel en zijn vrouw Barry Ouweneel.