ALBLASSERDAM – Op woensdagavond 25 januari 2017 verzorgt Alblasserdammer Geert Ouweneel een lezing voor de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Het thema is ‘Watersnoden, de menselijke kant’. Plaats van handeling is de grote zaal van de Havenkerk aan de Ieplaan 9. De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond is toegankelijk voor leden en niet-leden. De toegang is gratis.

Over watersnoden is al veel verteld. Met name wordt dan uitgelegd hoe zo’n ramp technisch gezien kon gebeuren. Welke mechanismen lieten de dijk in zijn waterkerende taak falen? Deze avond gaat het hoofdzakelijk over de ‘innundaties’ in de zestiende tot en met de negentiende eeuw. De watersnoodramp van 1953 komt dus niet aan de orde.

Zorgeloosheid
Geert Ouweneel vertelt over de menselijke kant van de overstromingen. Aan de orde komt onder andere de zorgeloosheid van de mensen met betrekking tot het gevaar van dijkdoorbraken. Wij denken in onze tijd veilig te zijn, maar is dat wel zo? Het thema legendevorming komt eveneens aan de orde en dan met name de legende van de Sint Elisabethsvloed in 1421 met het bekende wiegje, kindje en katje. Hoe reageren mensen op een ramp tegen de achtergrond van het geloof en hoe werd daar in vroegere tijden tegenaan gekeken?

Samenwerking
Samenwerking is een eigenschap die lang niet altijd op een goede manier tot stand komt. Dat was eeuwen geleden niet anders. Vooral op het gebied van dijkbeheer kon dat desastreuze gevolgen hebben. Dit was in handen van het Hoogheemraadschap, maar die heren lieten de inwoners van de Waard voor de groot deel zelf de dijken onderhouden. Het was vragen om problemen. Tenslotte wordt nader ingegaan op hetgeen de slachtoffers van een dijkdoorbraak werkelijk meemaakten. Dit wordt gedaan aan de hand van materiaal uit het Hoogheemraadschapsarchief. In verschillende dagboeken van de watersnoden in 1658, 1726 en 1809 wordt gedetailleerd verslag gedaan van wat er van dag tot dag allemaal heeft plaatsgevonden.

Een schilderij van de Sint-Elisabethsvloed van 1421.