Waterschap autoREGIO – Een week na de beëdiging van de nieuwe bestuursleden van Waterschap Rivierenland hebben vijf partijen de intentie uitgesproken het dagelijks bestuur te gaan vormen:  CDA, fractie Ongebouwd, Water Natuurlijk, SGP/ChristenUnie en VVD. Half maart vonden de waterschapsverkiezingen plaats. De afgelopen week voerde informateur Jan Heijkoop, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, gesprekken met alle partijen van het nieuwe bestuur.

Op basis van inhoudelijke standpunten en de huidige goede samenwerking gaan de coalitiepartners een bestuursakkoord op hoofdlijnen opstellen dat ruimte laat voor nadere uitwerking en debat. De coalitiepartijen vinden inbreng van partijen die niet aan de coalitie deelnemen, ook belangrijk.

Heijkoop is verheugd over de gang van zaken: “De constructieve opstelling van de partijen leidt tot een snel en goed resultaat.” De coalitiepartners hopen volgende week een concept-bestuursakkoord aan de overige partijen voor te leggen. Ruim een week later zou het nieuwe dagelijks bestuur benoemd kunnen worden door het algemeen bestuur.