Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: rivierenland

ALBLASSERDAM – Afgelopen weekeinde is nabij de boezem en het Groote –of Achterwaterschap in Alblasserdam een auto met daarop een camera geplaatst door Waterschap Rivierenland. De camera staat ongeveer ter hoogte van de sluis tussen de Overwaard en Nederwaard. Passanten vroegen zich af wat er wordt gefilmd. Het Waterschap Rivierenland laat maandag 10 augustus 2020 desgevraagd weten dat de camera wordt ingezet om te zien hoe druk het is en welke overtredingen er worden gemaakt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

KINDERDIJK – Door een kapotte slang van een graafmachine met hydraulische aandrijving is er maandag 6 februari 2017 zo’n vijf liter hydraulische olie in de boezem bij Kinderdijk terecht gekomen. De kraan werd gebruikt in verband met baggerwerkzaamheden in opdracht van Waterschap Rivierenland. Nadat het lek en de olie werden ontdekt, werd besloten om het vervuilde water weg te pompen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Bubbels #4 2011 Het Waardhuis 7 [Desktop Resolutie]KINDERDIJK – Waterschap Rivierenland is de buitenkant van het historische Waardhuis in Kinderdijk aan het restaureren. De laatste keer dat dit gebeurde was begin jaren ’80. Het Waardhuis is een Rijksmonument en wordt beheerd door het waterschap. De restauratie die ruim € 200.000 kost wordt voor een groot gedeelte gefinancierd door de provincie Zuid-Holland door middel van een subsidieregeling restauratie rijksmonumenten. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Waterschap autoREGIO – Een week na de beëdiging van de nieuwe bestuursleden van Waterschap Rivierenland hebben vijf partijen de intentie uitgesproken het dagelijks bestuur te gaan vormen:  CDA, fractie Ongebouwd, Water Natuurlijk, SGP/ChristenUnie en VVD. Half maart vonden de waterschapsverkiezingen plaats. De afgelopen week voerde informateur Jan Heijkoop, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, gesprekken met alle partijen van het nieuwe bestuur. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

maaien (Medium)REGIO – Op 16 juni 2014 start Waterschap Rivierenland met de controle van het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard worden gecontroleerd. De dijkbeheerders controleren of particulieren hun percelen aan de dijk hebben gemaaid. Deze controle wordt zowel in de zomer als het najaar uitgevoerd. Door de dijken te maaien blijft de grasmat op de dijken sterk. Hierdoor blijven ze goed bestand tegen het rivierwater bij hogere waterstanden. Bovendien is op gemaaide dijken eventuele schade beter op te merken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

gemaalKINDERDIJK – Waterschap Rivierenland is na de regenval van de afgelopen dagen volop bezig om haar gebied ‘droog’ te pompen. De gemalen draaien op volle kracht en de waterpeilen zijn al aan het zakken. De afgelopen dagen zijn tientallen medewerkers dag en nacht bezig geweest om de wateroverlast te beperken. Meerdere watergangen en sloten liepen over in met name de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

REGIO – Waterschap Rivierenland heeft tijdens een interne controle fraude aan het licht gebracht. Bij een controle op het aan- en verkopen van gronden kwam valsheid in geschrifte en corrupt handelen door een medewerker naar voren. Het waterschap heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en de betrokken medewerker ontslagen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Waterschap Rivierenland is op zoek naar de eigenaars van drie roeiboten die lagen aan de Kortlandse Kade in Alblasserdam. Het gaat om twee blauw met witte boten en één groen met witte. Het waterschap heeft deze boten in februari van dit jaar geborgen, nadat aan herhaaldelijke verzoeken om de boten te verwijderen geen gehoor is gegeven. Als de eigenaars zich vóór 1 december 2012 melden, dan kunnen ze de boot terugkrijgen tegen vergoeding van de gemaakte kosten of kunnen ze afstand doen van de boot. De eigenaars kunnen contact opnemen met de heer R. Vink van de afdeling Handhaving, telefoonnummer0344-649410.

NIEUW-LEKKERLAND – Met man en macht is de afgelopen dagen gewerkt aan de beschadigde dijk aan de Hoge Boezem Overwaard bij Nieuw-Lekkerland. Als er niet direct was ingegrepen, was er een redelijke kans dat delen van het Lekdorp getroffen waren door wateroverlast. De noodmaatregelen hebben voorlopig gewerkt en het gevaar op een verdere scheuring, dan wel doorbraak lijkt geweken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De oude Kortlandsebrug in Alblasserdam bestaat niet meer en de nieuwe is er ook nog niet. Het was de bedoeling dat de nieuwe oeververbinding rond Kerst 2011 weer toegankelijk zou zijn, dat gaat echter niet lukken. “Het uitharden van de brugliggers duurt langer dan we hadden voorzien. Daarnaast zijn we bijna twee weken later begonnen vanwege asfaltwerkzaamheden in Oud-Alblas,” aldus één van de projectuitvoerders van Waterschap Rivierenland. Het duurt volgens hem waarschijnlijk tot 20 januari voordat de brug weer te gebruiken is door al het verkeer. Alleen strenge vorst zou volgens het waterschap nog roet in het eten kunnen gooien, omdat er dan niet geasfalteerd kan worden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De werkzaamheden rondom het vernieuwen van de Kortlandsebrug zijn in volle gang. Inmiddels is de oude brug helemaal verwijderd en is de aannemer bezig met grondwerkzaamheden ter voorbereiding van de plaatsing van de nieuwe brug. Als de werkzaamheden op schema blijven dan zal de nieuwe brug medio december op zijn plaats liggen en weer toegankelijk zijn voor het verkeer. Tot die tijd moet het verkeer, met uitzondering van voetgangers en (brom/snor) fietsers omrijden via Oud-Alblas. Tekst en foto’s: Pieter van den Berg. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het Waterschap Rivierenland is dinsdag 28 december begonnen met het wegpompen van kwelwater uit de polders. Dit is nodig omdat de dooi is ingevallen en het water anders voor overlast gaat zorgen. Het ijs dat nu op sloten, singels, plassen en boezemwateren ligt is al onbetrouwbaar, maar door de luchtlaag die er door bemaling ontstaat tussen ijs en water wordt het toch al onbetrouwbare ijs nog minder draagkrachtig. Ook zal door de bemaling het water gaan stromen waardoor het warmere en diepere water omhoog komt en de ijslaag ook vanaf de onderkant kan gaan smelten. Het waterschap raadt mensen daarom met klem af om het ijs op te gaan. “Hoe verleidelijk het ook is, en de schaatskoorts bij menigeen toeslaat met al die vorst, de veiligheid gaat voor alles,” aldus het Waterschap. Het gemaal in Kinderdijk staat inmiddels ook op volle toeren te draaien.