Nedstaal in AlblasserdamALBLASSERDAM – Voor 1 juni 2013 wordt een besluit genomen over de tijdelijke omgevingsvergunning voor Nedstaal. Dat meldt de Omgevingsdienst ZHZ. “In het proces van vergunningverlening rond de proefneming staat voor OZHZ de zorgvuldigheid voorop,” zo stelt de dienst op haar website. Vanwege het aantal zienswijzen en het grote aantal vragen dat daarin wordt gesteld, is meer tijd nodig dan was voorzien om alles te beoordelen en te beantwoorden. De vragen zullen samen met de ingediende zienswijzen integraal worden behandeld.

De ontwerpvergunning heeft van 6 december 2012 tot en met 21 januari 2013 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 308 zienswijzen ingediend. De ingebrachte zienswijzen worden momenteel beoordeeld en getoetst. Daarnaast zijn er ook veel vragen gesteld. Tegelijk met de besluitvorming over de omgevingsvergunning worden ook deze vragen beantwoord.

Historie
Op 12 oktober 2012 is door staalbedrijf Nedstaal uit Alblasserdam bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid door Nedstaal een aanvraag ingediend voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor proeven met licht asbesthoudend staalschroot. De provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en heeft OZHZ mandaat gegeven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Willem Schulpen van het actiecomité Asbest Nedstaal Nee, is ‘not amused’ dat de behandeling van de zienswijzen langer gaat duren. “Dat simpele briefje had de OZHZ toch ook al een paar maanden geleden kunnen schrijven? Ze pakken er gewoon weer even een paar maanden bij. Ze zijn bezig met tijdrekken, terwijl de emissienormen al zeker vier jaar overschreden worden en de OZHZ nog steeds niet handhaaft,” stelt Schulpen.