nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Op woensdag 19 december 2012 organiseert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, een openbare gedachtewisseling over de vergunningsaanvraag van het bedrijf Nedstaal in Alblasserdam. Het college van de gemeente Alblasserdam ondersteunt het initiatief voor deze bijeenkomst. De openbare gedachtewisseling is bedoeld voor omwonenden van Nedstaal uit Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Welkom
Maar ook overige geïnteresseerden zijn welkom op: woensdag 19 december vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis aan de Cortgene 2 te Alblasserdam (Inloop vanaf 19 uur, start openbare gedachtewisseling om 19:15 uur).

Toelichting
Tijdens deze bijeenkomst licht het bedrijf Ruigenhil Vastgoed B.V de omgevingsvergunningaanvraag toe die is ingediend voor proefnemingen met licht asbesthoudend staal in het productieproces van Nedstaal B.V. aan de Rapenburg 1 te Alblasserdam.

Opgeven
Daarnaast gaat OZHZ (namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland) in op de voorwaarden waaronder de proeven mogelijk zijn en geeft meer informatie over het proces van het vergunningverleningtraject. Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen en het indienen van zienswijzen. Verzocht wordt om van te voren te melden of u naar de bijeenkomst gaat. Aanmelden kan via communicatie@ozhz.nl.

Nog een bijeenkomst
Twee dagen voor de bijeenkomst, dus op 17 december, organiseert het “Actiecomité Asbest Nedstaal Nee” ook een bijeenkomst over de asbestplannen. Het comité wil de bijeenkomsten niet combineren, omdat ze bang zijn dat Alblasserdammers worden misleid. De bijeenkomst van het actiecomité vindt plaats in Landvast. De eerste kop koffie is gratis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.