ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal aan de Rapenburg in Alblasserdam wil bij wijze van proef maximaal honderd ton, met asbest verontreinigd staal gaan verwerken. Onlangs is hiervoor een tijdelijke vergunning aangevraagd bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het voornemen van de Staten is om de vergunning te verlenen. Stukken over het plan kunnen van 6 december tot en met 21 januari 2013 worden ingezien bij het gemeentehuizen in Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Aanvraag
Nedstaal heeft een aanvraag ingediend om, gedurende maximaal één jaar, proeven te mogen uitvoeren aangaande het smelten van staalschroot dat in lichte mate asbesthoudend is. Het betreft het zogenaamde witte asbest (chrysotiel) dat hechtgebonden is aan het staalschroot. Dit kunnen onder andere zijn de stalen beplatingen van metro –of treinstellen, flenzen, stalen stellingen en dergelijke.

Nieuw concept
Het smelten van asbesthoudend staalschoor is binnen Nederland, maar ook in de rest van de wereld, niet eerder toegepast. Nedstaal verwacht dat het asbest dat aan het staal gebonden is, gezien de zeer hoge temperaturen bij het smeltproces van staal, in zeer korte tijd uiteen valt in ongevaarlijke componenten. Daarmee zou het asbest voorgoed uit het milieu worden verwijderd. Dat zou beteken dat dit een zeer groot voordeel is ten opzichte van de wijze waarop het asbesthoudende schroot nu wordt behandeld; dit wordt namelijk permanent opgeslagen. Met de nieuwe manier van verwerken zou én het asbest onschadelijk gemaakt worden én kan het vervuilde staal hergebruikt worden.

Proeven
In theorie zou de aangevraagde methode van Nedstaal zonder gevaar voor de omgeving kunnen worden uitgevoerd. Onderzoekers van TNO hebben de theorie gestaafd, middels laboratoriumproeven, waarbij stukjes staal met daarop asbesthoudende bitumencoating werden verbrand. Hierbij is geconstateerd dat geen asbestvezels zijn vrijgekomen. Uit de proeven die Nedstaal wil uitvoeren, zal moeten blijken dat dit in de praktijk ook zonder risico’s voor de omgeving kan.

Onschadelijk
Per proefneming wordt maximaal vijf ton staal met hechtgebonden asbest inbracht in een smeltoven, waarin reeds dertig ton van het reguliere staal is gesmolten. Het asbesthoudende staal wordt daardoor direct volledig in de smelt ondergedompeld. Door de hoge temperaturen zou asbest direct omgezet worden in onschadelijke bestanddelen. (te weten SiO2, MgO en H2O)

Metingen
Voorafgaand en tijdens de proeven zullen verscheidene metingen plaatsvinden. Er vinden diverse luchtmetingen plaats en er worden luchtmonsters genomen. Ook het rookgasreinigingsresidu dat in de filterinstallatie achterblijft en de staalslakken die bij het smeltproces ontstaan, worden bemonsterd. Tot slot worden er kleefmonsters genomen, om te zien of er asbestvezels neerslaan.

Honderd ton
Als de resultaten van alle metingen van de proef zijn gerapporteerd, zullen de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bepalen of er een vervolgproef mag worden uitgevoerd. In het totaal zal tijdens de proeven maximaal honderd ton staal met hechtgebonden asbest worden gesmolten.

Op de website van Nedstaal is een document geplaatst dat veel antwoorden geeft op vragen over dit onderwerp. Dit document is hier te vinden en te downloaden.