ALBLASSERDAM – In juni van dit jaar bespreekt de gemeenteraad van Alblasserdam de toekomst van het zwembad in Alblasserdam. Op dit moment wordt nog onderzocht welk effect het heeft als het zwembad Blokweer per 1 augustus 2012 sluit en wat het effect is als het bad in 2015 sluit. Verder worden de voor –en nadelen onderzocht van nieuwbouw van het zwembad met daarin één basisbad en nieuwbouw met daarin twee baden. Ook andere innovatievoorstellen worden dit jaar besproken. In het totaal moet de gemeente een bedrag tussen de 1,1 en 2,1 miljoen bezuinigen op een begroting van 52 miljoen.

De gemeente is in december 2010 gestart met de voorbereidingen voor de Perspectiefnota 2012. In deze fase wordt onderzocht hoe de aankomende Rijksbezuinigingen opgevangen kunnen worden. Voor Alblasserdam gaat het naar verwachting om een bedrag tussen de 1,1 en 2,1 miljoen euro op een begroting van 52 miljoen euro. De omvang van de bezuinigingen is afhankelijk van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten. Doel van dit traject is om in november 2011 een sluitende begroting voor de jaren 2012-2015 te presenteren. Het college grijpt dit traject aan om naast te bezuinigen ook te vernieuwen.

Maatschappelijke partners
De afgelopen maanden heeft de gemeente vruchtbare gesprekken gevoerd met allerlei partijen in de samenleving, variërend van onderwijs en sport tot ondernemers en woningbouwcorporatie. Deze partijen hebben hun visie gegeven op de toekomst van de gemeentelijke taken. In de gesprekken kwam naar voren dat de partners het een goed idee vinden als er meer taken door de samenleving worden opgepakt, bijvoorbeeld de inrichting en het onderhoud van buurten. Ook vindt men dat de gemeente meer gebruik moet maken van de expertise van haar inwoners en ondernemers. Daarnaast is meegegeven om wellicht meer te bezuinigen dan noodzakelijk om zo geld vrij te spelen voor nieuw of intensivering van beleid.

De inbreng van het maatschappelijk veld wordt de komende tijd door het college gebruikt bij het maken van keuzes in de bezuinigingen. Op dit moment wil het college dat alle opties open blijven en waardenvrij verkend worden. Gemeentelijke innovatieteams stellen hierover momenteel innovatievoorstellen op.

Zwembad
Eén van de innovatievoorstellen betreft het zwembad. In het collegeprogramma 2010- 2014 meldt het college al dat in 2011 een besluit wordt genomen over de toekomst van het zwembad.

Op dit moment onderzoekt de gemeente de effecten van een aantal varianten:

  1. Sluiting van het zwembad per 1 augustus 2012
  2. Sluiting van het zwembad vanaf 2015
  3. Nieuwbouw van een zwembad met daarin één basisbad (gereed in 2015)
  4. Nieuwbouw van een zwembad met daarin twee baden (gereed in 2015)

Het variantenonderzoek krijgt een plek in het innovatievoorstel ‘zwembad’. In juni bespreekt de gemeenteraad alle innovatievoorstellen in het kader van de Perspectiefnota 2012.