ALBLASSERDAM – Het containertransferium dat in polder Nieuwland wordt gebouwd, zorgt niet voor meer geluid in Alblasserdam. Althans, dat concluderen onderzoekers in een rapport waarin onderzoek is gedaan naar de milieueffecten van het nog te bouwen transferium in Alblasserdam. Wel heeft de containeropslag volgens hen een beperkt negatief effect op de luchtkwaliteit in Alblasserdam doordat er per dag tientallen vrachtwagens af en aan rijden. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

De resultaten van het onderzoek werden afgelopen maandag in een goed gevulde zaal op het gemeentehuis gepresenteerd. Robert Jan Jonker van adviesbureau Grontmij lichtte het Milieu Effect Rapport als eerste toe (MER). “Het transferium zorgt niet voor meer geluid in Alblasserdam, want het geluid wordt op dit moment al opgevuld door andere bedrijven. Wel heeft het voor Alblasserdam een beperkt negatief effect op de luchtkwaliteit, doordat de verkeersintensiteit van vrachtwagens hoger is dan voorheen. Maar bij de Maasvlakte is dit juist weer een beperkt positief gevolg, doordat daar de verkeersdruk afneemt,” aldus Jonker.

Geluidsoverlast
Na de toelichting op het MER was het de beurt aan Rijkswaterstaat en het bestuur van de Drechtsteden om uit te leggen hoe de eventuele geluidsoverlast van het transferium in Alblasserdam beperkt kan blijven. De gemeente gaf in een eerder stadium aan een geluidsscherm te willen langs de A15 zodat de ‘geluidsdeken’ over Alblasserdam wat minder zou worden. Maar volgens Rijkswaterstaat heeft een scherm bijna geen nut en is het al helemaal niet nodig gezien de wet –en regelgeving in dit land. “De causale relatie met het transferium ontbreekt. Dus er is geen noodzaak tot plaatsing.”

“Vanzelfsprekend heeft een geluidsscherm gunstige effecten op de berekende geluidswaarden in delen van Alblasserdam die dicht bij de A15 liggen. Hierbij moeten we denken aan woningen langs de Ruigenhil, de Oranjestraat en de Polderstraat. Maar bij deze woningen is nu al een hoge geluidsbelasting door het overige verkeer. Een scherm zou deze waarde met slechts drie tot vijf dB terug kunnen dringen. Dat weegt niet op tegen de kosten van bijna vier miljoen euro voor het scherm,” aldus de heer Slager van de Drechtsteden.

Veiligheid
Na de presentaties werden konden geïnteresseerden vragen stellen bij één van de vijf themagroepen. Vooral de gemeenteraadsleden waren erg kritisch in hun vragen. Zo was er volgens Marko Stout van de D66 niet goed nagedacht hoe er omgaan moet worden met fietsers die elke dag naar hun voortgezet onderwijs rijden in Papendrecht. “Er komen honderden vrachtwagens extra en jullie denken dit te kunnen oplossen door een paar borden erbij te plaatsen en de snelheid aan te laten passen? Het wordt wachten op ongelukken.”

Aart Boele van de SGP vroeg zich af of de geluidsdeken die over Alblasserdam ligt door de A15 weggenomen kan worden met een geluidsscherm. Maar volgens Rijkswaterstaat is dat niet het geval: “Een geluidsscherm heeft alleen effect voor de huizen vlakbij de rijksweg. De rest van het geluid valt verderop over het scherm heen.”

Op veel andere vragen over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de verkeersdrukte in het dorp zelf en de veiligheid kon geen bevredigend antwoord worden gegeven. Wel werd beloofd dat op alle vragen die schriftelijk zijn ingediend, schriftelijk beantwoord worden. Tot en met aanstaande maandag kunnen de vragen over het transferium en de eventuele gevolgen worden ingediend.

Doel
Doel van het containertransferium is binnen twee jaar 200.000 extra containers vanaf de Rotterdamse haven via de binnenvaart te vervoeren. Dit leidt tot een versterking van het aandeel van de binnenvaart in de afhandeling van containers. Ook zorgt het voor minder vrachtwagens op de wegen tussen de havens van Rotterdam en naar Alblasserdam en terug en tot een verbeterde concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.