ALBLASSERDAM – Burgemeester en wethouders van Alblasserdam willen een subsidieaanvraag doen, om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, die misschien nog in het Damdorp liggen, op te sporen en te ruimen.  Tijdens de oorlog hebben handelingen plaatsgevonden, waarbij mogelijk explosieven zijn achtergebleven in de bodem. Omdat onder meer het Havenbedrijf Rotterdam gaat bouwen in Polder Nieuwland en jachtenbouwer Oceanco bij het Zuiderstek, is extra onderzoek vereist. De totale geschatte kosten van de onderzoeken zijn 2.620.908 euro. Zeventig procent hiervan kan via een overheidssubsidie verkregen worden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.