ALBLASSERDAM – Burgemeester en wethouders van Alblasserdam willen een subsidieaanvraag doen, om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, die misschien nog in het Damdorp liggen, op te sporen en te ruimen.  Tijdens de oorlog hebben handelingen plaatsgevonden, waarbij mogelijk explosieven zijn achtergebleven in de bodem. Omdat onder meer het Havenbedrijf Rotterdam gaat bouwen in Polder Nieuwland en jachtenbouwer Oceanco bij het Zuiderstek, is extra onderzoek vereist. De totale geschatte kosten van de onderzoeken zijn 2.620.908 euro. Zeventig procent hiervan kan via een overheidssubsidie verkregen worden.

Risicogebied
Uit vooronderzoek is gebleken dat zowel het gebied bij het Zuiderstek, als Polder Nieuwland in Alblasserdam als risicogebied op achtergebleven explosieven beschouwd moet worden. Dit betekent een risico voor de openbare orde en veiligheid in het dorp. De gemeente acht het daarom ook noodzakelijk dat het gebied vrij van explosieven wordt verklaard door een gecertificeerd opsporingsbedrijf. Overigens gaat het puur om een preventieve aanpak en is er, voor zover bekend, geen gevaar voor de Alblasserdamse gemeenschap.

Risicokaart
Om ook bij toekomstige bouwprojecten een goede inschatting te kunnen maken van de risisco’s, moet voor de hele gemeente een probleeminventarisatie met risicokaart gemaakt worden, om inzichtelijk te maken welke gebieden op explosieven onderzocht moeten worden.

Kosten
Het meeste geld gaat zitten in het onderzoek in Polder Nieuwland. De verwachtte kosten zijn daar meer dan 2,1 miljoen euro. Voor het onderzoek bij Oceanco wordt bijna 250.000 euro uitgetrokken, voor het Zuiderstek (Haven-Zuid) 238.000 en voor de risicokaart 13.000 euro. Zoals gezegd, kan zeventig procent van het totaalbedrag betaald worden van overheidssubsidies. Daarnaast zullen het Havenbedrijf en Oceanco instaan voor de overige dertig procent van hun kosten, waardoor de gemeente zelf zo’n 71.000 euro vrij zal moeten maken om het Zuiderstekgedeelte te kunnen bekostigen.  De bedragen zijn gebaseerd op de maximaal te verwachten kosten.

Beslissing
De gemeenteraad van Alblasserdam zal dinsdag 14 februari beslissen of zij, net als het college van burgemeester en wethouders vindt, dat de subsidie aangevraagd moet worden.