ALBLASSERDAM – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam is bekend. Dat meldt de gemeente Alblasserdam maandag 16 mei 2022 in een persbericht. Ramon Pardo en Marten Japenga zijn de wethouders die respectievelijk voor D66 en de ChristenUnie in het college stappen. Margreet de Deugd (CDA) en Freek De Gier (VVD) waren al eerder door de fracties bekend gemaakt. Het nieuwe college zal 2 juni 2022 geïnstalleerd worden en aan de slag gaan.

Japenga, in de afgelopen periode wethouder in Ridderkerk met de portefeuilles milieu, duurzaamheid, participatie, welzijn en leefbaarheid, is de enige echte nieuweling in het nieuwe bestuur. “Ik vind het heel fijn dat ik het mooie ambt van wethouder mag voortzetten en mij mag inzetten voor de inwoners van Alblasserdam,” aldus Japenga. De andere drie wethouders zijn al langere tijd aan Alblasserdam verbonden als raadslid of voormalig raadslid.

Hoofdlijnenakkoord
Onder leiding van formateur Rinus Houtman, werken de coalitiepartners aan het coalitieakkoord. “Het wordt echt een hoofdlijnenakkoord van maximaal zes kantjes, dat vooral de richting voor de komende vier jaar weergeeft. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan zo snel en laten zich niet vier jaar lang vooruit plannen. We willen vooral wendbaar en flexibel zijn, echter zonder de focus op de langetermijnkoers te verliezen,” legt Freek de Gier uit.

Financiële koers
Die langetermijnkoers gaat in ieder geval in op het gekozen accent van de omgevingsvisie fit en groen in de polder. Maar ook aan thema’s als de woonbehoefte, bereikbaarheid van Alblasserdam en de financiële ontwikkelingen. “De komende jaren gaat de geldstroom vanuit het rijk naar gemeenten er anders uit zien. Maar hoe is nog niet bekend. Deze onzekerheid is echter een gegeven en moet ons niet verlammen. Maar vraagt wel om een duidelijke financiële koers,” aldus Pardo.

Input samenleving
Na de installatie op 2 juni gaat het nieuwe college direct aan de slag met het collegeprogramma dat een concrete uitwerking van het hoofdlijnenakkoord is. “Er ligt voor ons een grote opgave om de overheid en inwoners weer nader tot elkaar te brengen. Het uitwerken van het akkoord in een concreet collegeprogramma doen we dan vooral ook met input vanuit de samenleving,” besluit De Deugd. De portefeuilleverdeling van de nieuwe wethouders is nog niet bekend.

SGP en PvdA in oppositie
De nieuwe coalitie in Alblasserdam bestaat dus uit CDA, VVD, D66 en ChristenUnie. De SGP en PvdA zitten daarmee in de oppositie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg de SGP 5 zetels en werd daarmee de grootste partij. De PvdA werd de tweede partij met 3 zetels. De VVD, D66 en het CDA behaalden drie zetels en de ChristenUnie werd de zesde partij en behaalde 2 zetels.

De nieuwe coalitie is qua samenstelling anders dan Alblasserdam in de afgelopen 12 jaar gewend was. Toen bestonden de coalities iedere vier jaar weer uit de SGP, het CDA en de PvdA. Doordat de SGP om het toeristenbusje naar Kinderdijk en het LHBTI-beleid uit de coalitie stapte, wilde een aantal andere partijen niet meer samenwerken met de SGP, waarmee de grootste partij van het dorp uiteindelijk buitenspel kwam te staan in de coalitieonderhandelingen.