ALBLASSERDAM – De SGP in Alblasserdam heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over het feit dat ouders en begeleiders die kinderen naar zwemles brengen in Alblasserdam, verplicht een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. “Vanuit de samenleving bereiken ons geluiden dat kinderen niet naar zwemles gaan omdat hun begeleiders om voor hen moverende redenen geen QR-code kunnen laten zien. De SGP vindt het heel belangrijk dat alle kinderen zwemles kunnen volgen. Dit komt ten goede aan de veiligheid voor kinderen, zeker in de waterrijke omgeving van Alblasserdam,” zo is te lezen in de brief aan het college.

Verderop in de brief schrijft raadslid Corné van Werkhoven (SGP) dat in andere plaatsen in Nederland niet wordt gecontroleerd op een QR-code. “Zwemles wordt daar gekwalificeerd als onderwijs en binnen onderwijs geldt de verplichting tot het tonen van de QR-code niet. Tijdens het gesprek tussen raadsleden en bestuursleden van de BSSA is dit onderwerp ook ter sprake gekomen, en is gebleken dat de sportstichting niet voornemens is hiervoor aanpassingen door te voeren op de geldende maatregelen.”

Afgelopen maand bleek dat er ongeveer twaalf kinderen van zwemles zijn gehaald, zo vertelde Lucille Wetemans, manager van Sportcentrum Blokweer. In dit verhaal is daar meer over te lezen.

Het college van Alblasserdam wordt gevraagd antwoord te geven op drie vragen.
1. Welke pogingen heeft het college reeds ondernomen om zwemles toegankelijk te houden voor alle kinderen in Alblasserdam, ook wanneer hun ouders/begeleiders niet in het bezit zijn van een geldige QR-code?
2. Welke mogelijkheden heeft het college om (nogmaals) met het bestuur van zwembad Blokweer (BSSA) in gesprek te gaan om hen ontheffing te verlenen om de QR-code te controleren bij begeleiders van kinderen die zwemles volgen?
3. Is de burgemeester bereid dit onderwerp als knelpunt in het huidige coronabeleid aan te kaarten binnen het veiligheidsberaad van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en in dat verband te bezien hoe dit risico van zwemveiligheid kan worden vermeden? Meerdere gemeenten in onze regio ervaren tenslotte soortgelijke problematiek.

Het college hoopt de vragen binnenkort schriftelijk te beantwoorden.