ALBLASSERDAM – Peter van der Spoel uit Alblasserdam organiseerde afgelopen zaterdag voor de negende keer een schoonmaakactie in het dorp. Hij wist weer 115 vrijwilligers te enthousiasmeren om er met een grijper, een vuilniszak en handschoen op uit te trekken en het zwerfvuil in Alblasserdam op te ruimen. De oudste deelnemer was 75 jaar en de jongste was nog maar drie jaar oud.

Organisator Peter van der Spoel blikt terug: “Die 115 mensen hebben weer heel Alblasserdam onder handen genomen. Tot aan het fietspad naar de molens en het industrieterrein bij de Hoogendijk aan toe. Opvallend was hoe vaak ik te horen kreeg dat er niet zo veel afval op straat lag, als bij eerdere opruimacties. De reden hiervoor is niet zomaar te duiden, want met het mooie weer zijn er toch veel mensen buiten te vinden.” De opbrengst van de actie was een buslading vol met zakken met afval.

Van der Spoel vervolgt: “Ook met 115 deelnemers was het weer een puzzel om iedereen een opruimgebied aan te bevelen. Daarom heb ik het besluit genomen om het maximumaantal deelnemers naar 120 terug te brengen. Dat is natuurlijk een luxeprobleem, maar het moet voor iedereen wel leuk zijn.”

Aan het einde van de opruimactie kregen deelnemers nog een beloning. Van der Spoel: “Het was ook weer mooi om de bloemenbonnen, waardebonnen en filmkaarten te mogen uitreiken aan de winnaars die door een digitale verloting bepaald waren. Hulde ook onze plaatselijke bedrijven ( Plus van Holten, Bakker van der Wegen, Landvast en McDonald’s ).”

De volgende opruimactie wordt normaal gesproken met de World Cleanup Day gehouden en dat is op 18 september, maar Van der Spoel wil die actie graag verplaatsen naar 25 september omdat het anders tegelijk is met het Havenfestival.