ALBLASSERDAM – De PvdA in Alblasserdam maakt zich zorgen om de Alblasserdamse jeugd in coronatijd. “Jongeren worden extra zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Ze zitten noodgedwongen thuis, lopen onderwijsachterstanden op, raken in een sociaal isolement en verliezen perspectief. Zeker de kwetsbare jeugd heeft het zwaar. Het aantal crisismeldingen en -opnames neemt sterk toe,” stelt de PvdA.

Onder aanvoering van de Barendrechtse wethouder Reshma Roopram hebben verschillende wethouders ‘jeugd’ de afgelopen week een brandbrief naar het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer gestuurd.

De PvdA wil graag van het college van burgemeester en wethouders in Alblasserdam weten hoe het ervoor staat met de Alblasserdamse jeugd. De vragen die gesteld zijn, luiden: “Is er zicht op de onderwijsachterstanden? En zo ja, zijn deze toegenomen? Neemt de druk op de jeugdhulp van met name de inzet van jeugdpsychiaters toe, zoals op verschillende plekken in het land het geval is? En gaat het hier dan ook om klachten als somberheid, angst, slaapproblemen, eetstoornissenen gevoelens van eenzaamheid? Hoe staat het met de meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld? Nemen deze ook in Alblasserdam toe? Is er een toename in het aantal crisismeldingen en -opnames? Wat zijn de plannen op langere termijn? Is er een ‘crisisoverleg’ met zorg en onderwijs, waar de acute problemen voor de jeugd worden besproken en aangepakt? Worden er daar interventies gepleegd, wanneer de problemen structureel blijken te zijn? Zo nee, is het college bereid om hierover het gesprek aan te gaan? Door te focussen op crisissituaties voorkomen we mogelijk extra problemen in de toekomst. Kinderen met lichtere problemen worden niet geholpen en dit kan leiden tot grotere problemen. Is er sprake van uitgestelde (jeugd)zorg? Hoe houdt de gemeente de vinger aan de pols en wordt escalatie voorkomen? Wat is het plan voor de scholen in onze gemeente voor de komende maanden en welke rol heeft onze gemeente hierbij? Stelt de gemeente bijvoorbeeld jeugdprofessionals ter beschikking aan scholen om problemen te signaleren en met de kinderen in gesprek te gaan?”

Het college van Alblasserdam wordt gevraagd schriftelijk op de vragen te antwoorden.

Foto: archief.