ALBLASSERDAM – De Kerkstraat en de Oude Lijnbaan in Alblasserdam worden grondig opgeknapt. De gemeenteraad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van 950.000 euro voor het totale project. Het is de bedoeling dat de historische uitstraling van oude centrum van Alblasserdam behouden blijft.

Met name de Kerkstraat ademt historie. Naast de Rijksmonumenten Oude Toren, Boerderij Verspuij en de Rug aan Rug woningen, bevinden zich er de nodige gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. De Kerkstraat is in 2013 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Bij de totstandkoming van het ontwerp is, naast de wensen van belanghebbenden, zo veel mogelijk rekening gehouden met uitgangspunten van de Historische Vereniging, de Erfgoedcommissie en de gemeente. Dit, om het authentieke karakter van de Kerkstraat ook na de reconstructie te behouden. De Oude Lijnbaan hoort ook bij het beschermd dorpsgezicht, maar hier staan geen beeldbepalende panden.

De Kerkstraat is ook van oudsher één van de eerst bewoonde plekken in Alblasserdam waardoor archeologisch onderzoek noodzakelijk bleek. Daarnaast is de Kerkstraat een dijk en daarmee een secundaire waterkering van de Alblas met al zijn beperkingen en voorwaarden die daar door het Waterschap aan worden gesteld.De Kerkstraat lag in de Tweede Wereldoorlog in de vuurlinie, waardoor ook een bommenonderzoek noodzakelijk bleek.

Parkeren
Het aantal officiële parkeerplaatsen in de Kerkstraat neemt met vier toe ten opzichte van de huidige situatie. Op dit moment wordt ook volop illegaal geparkeerd in het grind van de brink. Het college van b&w meldt hierover: “Rijden en parkeren op het grind willen we tegengaan, omdat dit leidt tot verdichting van de bodem en kwaliteitsverlies en afsterven van de bomen. Daarnaast leiden al die kris-kras geparkeerde auto’s tot een ongewenst en rommelig beeld van de brink. Daarom wordt hier een voetgangerszone van gemaakt. Hiervoor wordt een verkeersbesluit genomen. Alleen bewoners die kunnen parkeren of opstellen op eigen erf, krijgen ontheffing om naar hun eigen perceel te rijden. De routes van de Kerkstraat naar eigen erf zijn zo kort en recht mogelijk gehouden. Hierdoor ontstaat ruimte om er een aantal haaks parkeervakken in de brink bij te maken. Op het grind onder de bomen tussen Waalsmondelaan en Kerkstraat mogen geen auto’s meer staan. Auto’s moeten hier op de rijweg parkeren. Daarnaast komen er een aantal haaks parkeervakken ter hoogte van de boerderij van Verspuij en ter hoogte van de begraafplaats. De huidige fietsenstallingen aldaar worden verplaatst naar een plek binnen de poort van de begraafplaats. Het speelterrein halverwege de Kerkstraat wordt tevens verkleind om extra haakse parkeerplaatsen mogelijk te maken.”

Bestrating en bomen
Er is besloten om de bestrating volledig te vernieuwen. De oude bestrating was van matige kwaliteit en er bleken veel verschillende formaten voor te komen. De kenmerkende bomen in de Kerkstraat blijven staan. Ze zijn van matige kwaliteit. Om de kwaliteit niet verder achteruit te laten gaan, wordt er onder hoge druk lucht in de bodem geperst, waardoor er scheuren en ruimte in de ondergrond ontstaan. Deze ontstane ruimte wordt vervolgens onder druk gevuld met een substraat dat de zuurstoftoevoer verbetert en voedingsstoffen bevat. Om met name de verdichting in de toekomst een halt toe te roepen en daarmee de bomen langdurig te behouden is het belangrijk dat rijden en parkeren ( juist dit zorgt voor verdichting van de bodem) zo veel mogelijk te voorkomen, zo stelt de gemeente.

Verlichting
Met bewoners en Historische Vereniging is uit een aantal voorstellen een keuze voor de verlichtingsarmaturen gemaakt. In de Oude Lijnbaan komen de standaard lichtmasten en armaturen. Langs de rijbaan van de Kerkstraat komen zwarte masten met een gebogen klassiek armatuur, passend bij het karakter van de Kerkstraat. Aan de voetgangerszijde van de brink komen zwarte lage klassiek ogende topmastjes.

Riolering
Onderzoek heeft uitgewezen dat de bestaande riolering, ondanks dat deze al oud is, op veel plekken kan blijven liggen. Door middel van zogenaamde re-lining wordt er als het ware een kunststof kous van binnenuit in de bestaande riolering aangebracht die er voor zorgt dat deze weer decennia lang lekvrij kan functioneren. Dit spaart veel graafwerk uit en voorkomt schade aan eigendommen en openbaar gebied. Op een aantal plekken was het riool echter zo slecht, dat dit toch moet worden vervangen. Daarnaast leggen we een parallelriool voor de woningen aan de brink langs, om daarmee lange huisaansluitingen door de brink en onder de bomen te ondervangen. Deze zorgden in het verleden regelmatig voor problemen door verstoppingen.Het vernieuwen en vervangen van het riool is reeds aanbesteed en vangt begin 2021 aan. Dekking hiervan vindt plaats binnen het beschikbare A-krediet. Het re-linen vindt vanaf 1 maart 2021 plaats binnen het aan te vragen aanvullende krediet.

De aanbesteding van het project kan beginnen. De gemeente hoopt dat de reconstructie rond mei van dit jaar van start kan. Het volledige raadsvoorstel, waar de gemeenteraad van Alblasserdam mee heeft ingestemd, is hier te downloaden.