ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft besloten tot een tijdelijke opnamestop bij jeugdzorgbedrijf Horizon / iHub. Dit naar aanleiding van een artikel van journalistiek platform Follow The Money over ernstige misstanden bij de het jeugdzorgbedrijf. “De gemeente stelt vast dat de genoemde feiten in het artikel ernstig waren. Dit was een aanleiding voor de IGJ tot verregaande maatregelen. Er is gelijk besloten tot een plaatsingsstop naar aanleiding van hun onderzoek, totdat er meer duidelijkheid verschaft is over de situatie,” meldt wethouder Verheij in een memo aan de raad.

Verder meldt de wethouder dat in de toekomstige inkoopstrategie wordt bezien of de gemeente deze en andere organisaties waar in het verleden dingen goed misgingen nog wel zullen contracteren.

De raadsmemo van de wethouder is hieronder integraal te vinden.

Wij hebben kennis genomen van de op 28 november jl. gepubliceerde artikel door journalistiek platform Follow The Money (FTM) over de misstanden rond jeugdzorgbedrijf Horizon/iHub (bijlage 1). Horizon/iHub is een zorgaanbieder van verschillende typen jeugdhulp waar ook jeugdigen uit Alblasserdam gebruik van maken. In het artikel van FTM werd enerzijds een overzicht gegeven van incidenten uit het recente verleden waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek naar heeft ingesteld, en anderzijds werd een beeld geschetst van de vermeende bestuursvisie en organisatiecultuur van Horizon en haar rechtsopvolger iHub. Mede in reactie op de brief van het ouderplatform (bijlage 2) willen we u graag informeren over de stappen die zijn genomen naar aanleiding van dit artikel.

Naar aanleiding van de publicatie van FTM is door de stichting Jeugdteams in het regio/PFO aan de SOJ gevraagd om een uitspraak te doen over het wel of niet doorgaan met plaatsingen in de toegang. De gemeente stelt vast dat de genoemde feiten in het artikel ernstig waren. Dit was een aanleiding voor de IGJ tot verregaande maatregelen. Er is gelijk besloten tot een plaatsingsstop naar aanleiding van hun onderzoek, totdat er meer duidelijkheid verschaft is over de situatie.

Naar aanleiding van het onderzoek van de IGJ, heeft Horizon correctieve maatregelen genomen en voldaan aan de aanwijzingen van de IGJ. In de publicatie van FTM worden ook vraagtekens geplaatst bij de transparantie van Horizon. De SOJ en Stichting Jeugdteams hebben daarom een aantal vragen voorgelegd aan Horizon omtrent transparantie. Horizon heeft schriftelijk hierop geantwoord, alleen herstel van vertrouwen in Horizon/iHub vraagt meer dan een schriftelijke beantwoording. Dit vereist zichtbare verbeteringen in communicatie en transparantie. Hier zal Horizon verder aan moeten werken.

De SOJ stelt echter vast dat er op de locaties van Horizon, door de interventies van de IGJ en de verbeteracties die Horizon heeft uitgevoerd, geen acute gevaarsetting voor jeugdigen meer is. Na deze stelling is de stop op plaatsingen op locaties van Horizon/iHub weer opgeheven. Een uitwerking van dit proces is ook te lezen in de brief van het SOJ aan het ouderenplatform (bijlage 3). Echter blijven de zorgen over dit type voorziening van kracht en heeft ook de gemeente haar eigen visie over dit soort grote jeugdzorg instellingen.

Kijkend naar de toekomst ontwikkelt de gemeente een visie over het type voorziening die Horizon aanbiedt. We nemen de zorgen die het artikel van FTM naar voren komen serieus en stellen vragen bij dit type voorzieningen in en buiten de regio. De brief die door het ouderplatform opgesteld is sluit aan bij de zorgen die wij als college ook hebben.

In de regio wordt op dit moment op het terrein van ASVZ in Sliedrecht gewerkt aan een intramurale voorziening zodat niet alle jongeren uit de regio meer ver buiten de regio hoeven voor desbetreffende zorg. Daarnaast zijn gemeenten Hardinxveld, Sliedrecht en Alblasserdam in gesprek met de stichting Jeugdteams om mogelijkheden te onderzoeken die zorgen voor 25% minder uithuisplaatsingen in het eerste jaar. Daarbij zullen we in de toekomstige inkoopstrategie bezien of we deze en andere organisaties waar in het verleden dingen goed misgingen nog wel zullen contracteren.