ALBLASSERDAM – TenneT heeft de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam in gebruik genomen. Hiermee ontstaat een nieuwe verbinding  tussen de hoogspanningsstations Crayestein en Alblasserdam. “Deze extra 150 kV-verbinding is nodig om de leveringszekerheid van ons net in de regio te garanderen en toekomstbestendig te maken,” zo laat TenneT weten.

TenneT vervolgt: “Door het toenemende verbruik in de regio (industrie, elektrificatie, woningbouw), neemt het transport van elektriciteit toe en wordt het hoogspanningsnet steeds zwaarder belast. Deze nieuwe verbinding met een lengte van zo’n 6 kilometer, levert extra capaciteit  en borgt de leveringszekerheid van ons net. In maart van dit jaar startte aannemer Heijmans Infra B.V. met de werkzaamheden De ondergrondse kabel is aangelegd tussen hoogspanningsstation Alblasserdam en hoogspanningsstation Dordrecht Merwedehaven en is daar aangesloten op één van de bestaande kabelverbindingen naar het hoogspanningsstation Crayestein.”

Nieuw boorsysteem
Op het tracé van zes kilometer, maakte Heijmans Infra B.V. grotendeels gebruik van gestuurde boringen. Het merendeel van het tracé is uitgevoerd met een nieuw elektrisch boorplatform. Alle onderdelen van dit boorsysteem zijn volledig elektrisch aangedreven en worden gevoed door één generatorset. Hierdoor is de machine 50% zuiniger en stiller.

Leveringszekerheid
Projectleider van TenneT, Gerben Kreijkes: “Het is mooi dat de firma Heijmans samen met neven-opdrachtnemers Prysmian, Spie en Siemens in relatief korte tijd, zelfs in deze coronatijd, de werkzaamheden konden uitvoeren en opleveren. Door continu in gesprek te zijn met de drie gemeentes en de omgeving hebben we zorgen kunnen wegnemen. En is er begrip voor de benodigde werkzaamheden. De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding blijft in gebruik en met deze extra 150 kV-verbinding garanderen we de leveringszekerheid in deze regio”.

Versterken en uitbreiden hoogspanningsnet
In de regio Zuid Holland werkt TenneT aan het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Naast de bouw van diverse nieuwe hoogspanningsstations, worden bestaande stations uitgebreid en worden, samen met regionale netbeheerders, nieuwe hoogspanningsverbindingen aangelegd.

Foto’s: Tennet.