ALBLASSERDAM – Scheepsbouwer IHC heeft deze maand bekend gemaakt zo’n 300 werknemers in Nederland en 300 werknemers in het buitenland te zullen ontslaan. Personeel dat op straat komt te staan, kan rekenen op de volle steun vanuit de gemeenten. Dat blijkt uit een raadsmemo van de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Krimpen aan den IJssel, Molenlanden en Sliedrecht. Ook IHC zal zich gaan inspannen om het ontslagen personeel te helpen aan een nieuwe baan. Zo is de planning dat op 10 en 11 december een online banenmarkt wordt georganiseerd door IHC. De gemeente Alblasserdam roept bedrijven op zich aan te melden voor dit loopbaanevenement.

 

Hieronder de memo, zoals deze is verstuurd naar de Alblasserdamse gemeenteraad, vanuit het college van B&W.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Door middel van deze gezamenlijke raadsmemo willen de colleges van Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Krimpen aan den IJssel, Molenlanden en Sliedrecht de desbetreffende gemeenteraden informeren over de aangekondigde reorganisatie bij Royal IHC.

Specifiek voor Alblasserdam geldt dat gemeente al in contact is met de twee ondernemersverenigingen, OV de Noord en Ondernemerskring Alblasserdam. Met elkaar gaan we actief bedrijven benaderen voor vacatures in aanloop naar het loopbaanevent, net als een paar jaar geleden succesvol gebeurde bij Nedstaal. De planning is om op 10 en 11 december a.s. een online banenmarkt te organiseren door IHC. Tevens zal de gemeente in haar ondernemers-nieuwsbrief Alblasserdamse bedrijven oproepen zich aan te melden voor dit loopbaanevent.

Op deze manier dragen we in deze heftige tijd bij aan het vinden van nieuwe werkplekken voor betrokkenen en helpen de lokale bedrijven hun vacatures in te vullen met goede werknemers.

Achtergrond bij reorganisatie
Op 12 november heeft Royal IHC bekendgemaakt dat er een grootschalige reorganisatie plaats gaat vinden. Zo’n 300 werknemers zullen worden ontslagen en een aantal bedrijfsonderdelen zal worden verkocht. Hiermee wil het bedrijf zich meer gaan richten op haar kerntaken. Gezien de financiële resultaten en de lastige marktomstandigheden is dit een noodzakelijke stap voor het bedrijf. De plannen voor de reorganisatie waren eerder aangekondigd en gemeld aan de portefeuillehouders van de betreffende gemeentes.

IHC is van oudsher een grote speler in de maritieme sector en levert schepen, apparatuur en diensten aan bedrijven uit binnen- en buitenland in de maritieme sector. IHC is in meerdere marktsegmenten toonaangevend op basis van hoogwaardige technologie en expertise en is daarmee van grote betekenis voor het gehele maritieme cluster. Bij IHC werken ruim 3.000 mensen wereldwijd en het bedrijf maakt gebruik van veel toeleveranciers, waar – met name in het mkb – ook enkele duizenden banen in onze regio mede afhankelijk zijn van IHC. Het voortbestaan van IHC kwam in de afgelopen periode echter in het geding door opgelopen schulden en grote verliezen op enkele omvangrijke projecten. In juni dit jaar werd het bedrijf overgenomen door een consortium van bedrijven. Vanwege de strategische en innovatieve rol van IHC in de maritieme sector en om werkgelegenheid te behouden besloot de Staat tot steun. De staatssteun bestaat uit een voortijdige schade-uitkering van 167 miljoen euro, een aanvullende garantie van 30 miljoen euro, een overbruggingskrediet van 40 miljoen euro en een garantie op bankkredieten voor in totaal 140 miljoen euro. Eén van de voorwaarden voor deze staatssteun was het versterken van de governance van IHC om te voorkomen dat er in de toekomst wederom grote verliezen op megaprojecten worden geleden. Bij het verstrekken van de staatssteun was al bekend dat enig banenverlies hierbij helaas niet te vermijden zou zijn. Daarnaast heeft de coronacrisis impact gehad op het bedrijf. De grootte van de organisatie moet in lijn gebracht worden met de te verwachten omzet. Bovenstaande heeft geleid tot een toenemende focus op de kerntaken in de bagger- en offshore-markt en daarmee tot een reorganisatie van het bedrijf.

Gevolgen van de reorganisatie
In de afgelopen maanden heeft Royal IHC de plannen voor de reorganisatie besproken met de vakbonden en de ondernemersraad. Nu is er een akkoord bereikt en is het personeel geïnformeerd. De betrokken gemeentes, UWV, Avres/WIJIJ, Baanbrekend Drechtsteden en andere stakeholders zijn in een voorfase geïnformeerd over de voorbereidingen voor de begeleiding van het personeel naar ander werk.

De komende maanden zullen zo’n 300 arbeidsplaatsen in Nederland komen te vervallen. Dat gaat om alle locaties verspreid over Nederland. Het gaat hierbij met name om werknemers in het management en ondersteunende diensten; om kantoorfuncties. IHC zal de komende jaren in beweging blijven, net zoals dit het geval is bij andere grote bedrijven. Dat kan komen door schommelingen in de markt of het verder optimaliseren van de organisatie. Voor de medewerkers die IHC dan moeten verlaten, of medewerkers van wie de functie of standplaats wijzigt, gelden dan ook de regelingen uit dit Sociaal Plan.

Daarnaast wordt een aantal bedrijfsonderdelen verkocht, zoals KCI the engineers (Rotterdam), Vuyk (Rotterdam), IHC Hytech (Raamsdonksveer). IHC Fundex in Goes (onderdeel van IHC IQIP) is inmiddels verkocht. Uitgangspunt bij de verkoop van deze bedrijven is behoud van werkgelegenheid. IHC gaat er dan ook vanuit dat ze verkocht worden met het huidige personeelsbestand. Als een nieuwe eigenaar besluit tot het vertrek van deze onderdelen naar een andere vestigingsplaats of toch tot inkrimping van het personeelsbestand kan dat gevolgen hebben voor de regionale werkgelegenheid.

Royal IHC heeft er voor gekozen het traject van werk naar werk in hoge mate zelf in te richten en voor te bereiden en daarna gemeenten en UWV aan te laten sluiten. Inmiddels hebben de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Krimpen aan den IJssel, Molenlanden en Sliedrecht gecoördineerd contact en is UWV en AVRES/ WIJJIJ aangehaakt en staat onder andere een loopbaanevent gepland. Wij zetten ons vanuit de gemeentes in om lokale ondernemers en/of verenigingen hieraan deel te laten nemen en bij te staan bij het van werk naar werk begeleiden van de mensen waarvan afscheid genomen moet worden.

Om de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden van werk naar werk wil Royal IHC ze op diverse manieren ondersteunen. Zo wordt er een bedrijfspagina opgezet met informatie over bedrijven die op zoek zijn naar goed opgeleid personeel en wordt er een online loopbaanevent georganiseerd ( op 10 en 11 december). Tijdens dit event kunnen bedrijven zich presenteren en is er een speeddate waarna er een afspraak gemaakt kan worden om op een ander moment verder te praten.

Diverse partijen zijn bij de organisatie van dit event betrokken. De gemeente Krimpen aan den IJssel, Alblasserdam, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden, UWV, Baanbrekend Drechtsteden en Avres/WIJIJ ondersteunen Royal IHC door onder andere hun netwerk van bedrijven en ondernemersverenigingen te informeren over bovenstaande mogelijkheden. Ook brancheorganisatie NMT roept leden op actief deel te nemen en elkaar te steunen in het behoud van werkgelegenheid voor de maritiem sector en de regio.

Daarnaast maakt Royal IHC gebruik van het platform van WIJIJ. Dit platform koppelt werkgevers en werkzoekenden door niet alleen te kijken naar diploma’s maar ook naar werkverleden en soft skills (talenten en vaardigheden). Medewerkers van IHC kunnen via het platform van WIJIJ hun profiel matchen aan alle online vacatures die op dit moment beschikbaar zijn en hierbij zelf filters toepassen.

Bedrijven die op zoek zijn naar personeel kunnen kiezen of zij zelf deelnemen aan het online loopbaanevent of dat zij dit doen door aan te sluiten bij WIJIJ.

Ondanks de huidige economisch onzekere periode hebben meerdere bedrijven uit de regio reeds aangegeven interesse te hebben in deelname aan het loopbaanevent. Uiteraard is het op dit moment lastig in te schatten hoe de begeleiding van werk naar werk zal verlopen omdat dit werknemers met hele diverse functies en persoonlijke situaties betreft. Binnen de beperkingen van een relatief grootschalige reorganisatie streeft Royal IHC, in samenwerking met diverse partners en het regionale bedrijfsleven, naar maatwerk in de begeleiding naar nieuw werk voor de getroffen werknemers.

Foto: archief Cees van der Wal.