ALBLASSERDAM – De Willem Dreeshof in Alblasserdam is in de afgelopen maanden volledig gerenoveerd. De riolering is vervangen en de bestrating is opgehoogd. De gemeente Alblasserdam had besloten dat een groot deel van de oude stenen weer gebruikt zouden kunnen worden. Deze week is men echter begonnen alle oude bestrating er weer uit te halen en te vervangen door nieuwe stenen. De klus gaat zes weken duren.

Niet naar verwachting
Een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam laat desgevraagd weten: “Nu het is gelegd, blijkt de staat van de hergebruikte bestrating niet aan de verwachting te voldoen. Mogelijk heeft het transport naar de tijdelijke opslag en het schoonmaken van de stenen een negatief effect gehad.”

Kosten
Op de vraag wat het verwijderen van de oude stenen en het plaatsen van het nieuwe straatwerk gaat kosten, vertelt de zegsvrouw: “De kosten voor de nieuwe bestrating passen binnen het projectbudget. De mogelijke besparing door hergebruik hebben we alleen niet kunnen vasthouden.”

Te duur
Een aantal maanden geleden schreven bewoners van de straat al een brief naar de gemeente, waarin zij om opheldering vroegen. Daarin spraken zij hun teleurstelling uit dat een aantal zaken niet is uitgevoerd, zoals een fietssluisje en waterpasserende bestrating in de parkeervakken. “Bij de laatste vergadering zijn bovenstaande punten van tafel geveegd, omdat het te duur was,” aldus de bewoners in de brief. Dat er blijkbaar toch geld over was om oude bestrating eruit te halen, te trommelen, te sorteren, op te stapelen, af te voeren, op te slaan, op te halen en weer neer te leggen, om ze daarna toch weer eruit te halen en te vervangen voor nieuw straatwerk, verbaast de bewoners. Zij hadden liever gezien dat het geld was besteed aan de wensen die vanwege te hoge kosten waren vervallen.

Duurzaamheid
Dat de gemeente toch voor oude bestrating terugplaatsen koos, had te maken met duurzaamheid. De gemeentewoordvoerster licht toe: “Uit duurzaamheidsoogpunt en het gegeven dat de verharding nog niet aan het einde van de levensduur was, hebben we ervoor gekozen materialen zoveel mogelijk te hergebruiken na het ophogen.”

Raadhuisplein wel nieuw
De buurtbewoners herinneren de gemeente Alblasserdam er in hun brief aan dat er op het Raadhuisplein wel weer nieuwe bestrating is aangebracht en dat ook in de Wervel voor nieuw straatwerk is gekozen. ‘Daar kan het wel’.

Vragen VVD
Twee maanden geleden stelde de VVD in Alblasserdam, via raadslid Arjan Dekker, al vragen aan het college over de situatie. De vragen waren: “Door bewoners vanuit de Willem Dreeshof wordt de ontevredenheid uitgesproken over de reconstructie die momenteel plaatsvindt. Toezeggingen die in vooroverleg zijn gedaan worden uiteindelijk vanwege het kostenaspect niet doorgevoerd en de kwaliteit van de herbestrating laat te wensen over. Wat maakt het dat er in het vooroverleg met de bewoners toezeggingen worden gedaan die later weer worden ingetrokken? Is hergebruik van materiaal (bestrating), waaronder het weghalen, uitsorteren e.d., voordeliger dan nieuw materiaal? Zo ja, hoeveel goedkoper is dat dan (in %)? Is er al naar bewoners gereageerd op de door hun ingezonden brief? Werkt het systeem van vooroverleg en intensieve communicatie met de bewoners wel als er indrukken worden geschapen die blijkbaar niet kunnen worden waargemaakt? Wat gaat u doen om het project toch tijdig en naar tevredenheid van de bewoners af te ronden?”

De vragen van de partij staan op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van dinsdag 29 september.

De tijdelijke parkeerplaats die in mei was aangelegd op het grasveld langs de Abraham Kuyperstraat is afgelopen week ook weer teruggeplaatst. Er liggen weer stalen rijplaten op het veld.

Johan de Wittstraat
In de enkele tientallen meters verderop gelegen Johan de Wittstraat wordt momenteel de riolering vervangen. Daar waren grote problemen met een kapot riool. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.  In de brief van de gemeente wordt gemeld dat alleen het riool wordt vervangen en dat de oude bestrating weer zal worden teruggelegd. Een herinrichting van deze straat vindt op een later moment plaats. De buurtbewoners zullen dan ook bij die plannen worden betrokken, als het zover is.