ALBLASSERDAM – Er is momenteel een frauduleuze e-mail in omloop, die afkomstig lijkt te zijn van het SVHW. Het SVHW heft onder meer voor de gemeente Alblasserdam de lokale belastingen. De verzenders dreigen met beslaglegging indien men niet overgaat tot betaling op het rekeningnummer LU326133820019489309. “Ga zeker NIET over tot betaling! Deze e-mail is niet van SVHW afkomstig. SVHW zal nooit aanmaningen en/of dwangbevelen per e-mail naar u toesturen,” aldus de gemeente Alblasserdam op haar website.

Op de website van SVHW, www.SVHW.nl is een voorbeeld te inden van de frauduleuze e-mail. Bij twijfel over de echtheid van e-mails/brieven kunt u bellen met het klantcontactcenter van SVHW op telefoonnummer 0186 577 222.

SVHW is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten en waterschap Hollandse Delta. SVHW heeft als belangrijkste taak het heffen en innen van lokale belastingen en het vaststellen van de waarden voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Alblasserdam bij zonsopkomst.