ALBLASSERDAM – De meerderheid van de Alblasserdamse gemeenteraad heeft woensdag 13 november 2019 een motie van de SGP aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om een proef te starten met het vaker ophalen van plasticafval in het Damdorp. De SGP pleitte er al vaker voor om de ophaalfrequentie van de oranje afvalbak te verhogen, omdat het, zo bleek onder meer uit een enquête, regelmatig voorkomt dat de oranje bak al voor het ophaalmoment vol zit en dat vervolgens een deel van het plastic afval in de bak voor restafval wordt gestopt. Dat terwijl er juist wordt gestreefd naar maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar.

Verder moet er volgens de SGP volgend jaar meer doelgroepgericht gecommuniceerd worden, met focus op het verminderen van groente, fruit –en tuinafval en oud papier in het restafval. De partij noemt als voorbeeld een afvalcoach die zou kunnen bijdragen aan bewustwording en betere afvalscheiding. “Wat ons betreft zetten we volgend jaar vol in op goede voorzieningen rondom de hoogbouw, actieve voorlichting en communicatie en het inzetten van extra ophaalrondes PMD,” aldus de partij. (PMD = Plastic, metaal en drankkartons)

Eind oktober was er voor de gemeenteraadsleden een informatiebijeenkomst met vuilverwerker HVC. Daarbij werd onder meer verteld dat vaker plastic afval ophalen maar één procent minder restafval op zou gaan leveren volgens de berekeningen. Verder meldde HVC dat als er een flexibel tarief komt voor afval scheiden en als inwoners beloond worden voor afval goed scheiden, het restafval met 65 procent zal afnemen. Inwoners die hun afval niet (zo goed) scheiden, zouden dan een hogere heffing moeten betalen.

De motie werd behalve door de SGP ondersteund door de VVD, de ChristenUnie, de D66 en deels door het CDA. De PvdA-fractie stemde tegen het voorstel, omdat zij eerst de resultaten af wilden wachten van extra communicatie over afval bij hoogbouw. CDA-raadslid Arie van ‘t Zelfde wees op het feit dat extra plastic ophalen, niet substantieel bijdraagt aan het verminderen van de hoeveelheid kilo restafval. Uit metingen blijkt namelijk dat er vooral veel GFT-afval bij het restafval wordt gegooid en dat met name op dat punt veel winst te behalen is.