ALBLASSERDAM – In de afgelopen maanden zijn in Alblasserdam de overlevingskansen na een hartstilstand toegenomen. Dankzij de inzet van Alblasserdammer Paul Kooper, alle buurtinitiatieven, de ondernemers en de gemeente Alblasserdam hangen er nu namelijk dertig AED’s op locaties die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Deze AED’s kunnen bij hartfalen, het hartritme weer herstellen middels een elektrische schok. Maandag 28 oktober 2019 ontving het echtpaar Kooper uit de Ganzerik in Alblasserdam een bos bloemen en een dinerbon voor alle inspanningen.

De verwachting is dat het nog voor het einde van 2019 lukt om in heel Alblasserdam de zogenoemde 6-minutenzone te halen. Dit houdt in dat er op dat moment voldoende AED’s in Alblasserdam hangen om 24 uur per dag binnen zes minuten te starten met een reanimatie.

Buiten hangen
De Hartstichting stimuleert sinds maart 2018 buurtacties om voor meer AED’s in woonwijken te zorgen die dag en nacht beschikbaar zijn. Ook in Alblasserdam ontstonden meerdere burgerinitiatieven waaraan de gemeente deels ook financieel heeft bijgedragen. In de Ganzerik in Alblasserdam nam Paul Kooper het initiatief om met zijn buren een AED in de straat op te kunnen hangen. Vervolgens heeft de heer Kooper zich ook ingezet om bewoners en instellingen bereid te maken hun AED’s die binnen hingen buiten te hangen. De gemeente en het Ondernemersfonds stelden in dat geval een buitenkast ter beschikking waardoor de AED veilig gebruikt kan worden.

385 burgerhulpverleners
“Maar we zijn er nog niet. Er moeten nog negen AED’s, die nu nog binnen hangen, in een buitenkast worden gehangen, zodat ze ieder moment van de dag beschikbaar zijn. Daar zijn we druk mee bezig. Ook blijft het belangrijk dat mensen zich als burgerhulpverlener aanmelden bij HartslagNu,” vertelt Paul Kooper. Op dit moment zijn 385 mensen in Alblasserdam aangemeld als burgerhulpverlener en hanger er verspreid over het dorp dertig AED’s.

Pincode
Alblasserdammer Paul Kooper is in de afgelopen periode bij veel bedrijven, instellingen en kerken in Alblasserdam langs geweest om mensen te motiveren hun binnen-AED buiten op te hangen. Met meer altijd toegankelijke AED’s in de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk vergroot. Zeker als de apparaten ook buiten openingstijden beschikbaar zijn. De kastjes met AED’s zitten op slot om diefstal te voorkomen, maar kunnen met een pincode geopend worden die alarmcentrale 112 verstrekt. De locaties van alle AED’s staan op www.hartslagnu.nl.

Vervuiling
Edwin Struis van het Ondernemersfonds Alblasserdam, die met het fonds buitenkasten beschikbaar stelde, is vol lof over hoe Paul Kooper te werk is gegaan. “Hij is bij iedereen met een binnen-AED langs geweest. Dat is heel waardevol geweest. Verder heeft hij alle locaties gecontroleerd, waarvan werd aangegeven dat daar een AED hing. Er bleek veel vervuiling te zijn. Op diverse locaties waar een AED zou moeten hangen volgens de kaart, hing er geen één.”

Aanmelden voor buitenkast
Struis van het ondernemersfonds kwam met Kooper in contact na een oproep in de wijk om met elkaar een defibrillator aan te schaffen. De gemeente en het ondernemersfonds stelden diverse buitenkasten beschikbaar. Er zijn op dit moment nog één à twee buitenkasten beschikbaar voor mensen die hun AED nu nog binnen hebben hangen. Via Michiel van Zanten van de gemeente en via Paul Kooper is contact mogelijk, zodat ook deze binnen-AED’s naar buiten kunnen. Dit kan via het mailadres van Michiel: M.van.zanten@alblasserdam.nl of het adres van Paul: paul.r.kooper@versatel.nl.

Samen
Wethouder Peter Verheij is blij met het resultaat: “Door er samen de schouders onder te zetten, wordt de overlevingskans na een hartstilstand in Alblasserdam zo groot mogelijk gemaakt. De samenwerking tussen heer Kooper, gemeente, Ondernemersfonds en meewerkende burgers en instellingen is uitgegroeid tot een groot succes waar het hele dorp baat bij heeft. Er is veel energie gestoken in dit project. Ik wil tot slot alle Alblasserdammers oproepen om vaardig te worden met reanimeren. Hoe meer mensen vaardig zijn, hoe beter het is.”