ALBLASSERDAM – Met het ophangen van de laatste AED-kasten wordt in november 2019 de 6-minutenzone in Alblasserdam behaald. Dat meldt de gemeente Alblasserdam. Dit houdt in dat er op dat moment voldoende AED’s in Alblasserdam hangen om 24 uur per dag binnen zes minuten te starten met een reanimatie. Maandag 28 oktober om 10.30 uur zet wethouder Peter Verheij een actieve burger in het zonnetje voor zijn grote betrokkenheid en inzet om dit, samen met veel anderen in het dorp, voor elkaar te krijgen.

Buitenkasten
De Hartstichting stimuleert sinds maart 2018 buurtacties om voor meer AED’s in woonwijken te zorgen die dag en nacht beschikbaar zijn. Ook in Alblasserdam ontstonden meerdere burgerinitiatieven waaraan de gemeente deels ook financieel heeft bijgedragen. In de Ganzerik in Alblasserdam nam Paul Kooper het initiatief om met zijn buren een AED in de straat op te kunnen hangen. Vervolgens heeft de heer Kooper zich ook ingezet om bewoners en instellingen bereid te maken hun AED’s die binnen hingen buiten te hangen. De gemeente en het Ondernemersfonds stelden in dat geval een buitenkast ter beschikking waardoor de AED veilig gebruikt kan worden.

Overlevingskans
Met meer AED’s in de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk vergroot. De actie maakt het voor buurtbewoners mogelijk om gezamenlijk geld in te zamelen voor een AED en zo hun buurt hartveiliger te maken. Meer AED’s dragen bij om van Nederland een 6-minutenzone te maken, zodat mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis in heel Nederland binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd. In november wordt deze 6-minutenzone in Alblasserdam bereikt, zo meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht. De kastjes met AED’s zitten op slot om diefstal te voorkomen, maar kunnen met een pincode geopend worden die alarmcentrale 112 verstrekt. De locaties van alle AED’s staan op www.hartslagnu.nl.

Baat
“De samenwerking tussen heer Kooper, gemeente, Ondernemersfonds en meewerkende burgers en instellingen is uitgegroeid tot een groot succes waar het hele dorp baat bij heeft. Wethouder Peter Verheij wil dan ook graag alle inzet van Paul waarderen,” zo laat de gemeente Alblasserdam weten.

Ook Jenneke van der Rhee uit Alblasserdam startte onlangs een inzamelactie voor de aanschaf van een AED in haar buurt. Deze week werd het apparaat opgehangen langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam. De aanleiding van de inzamelactie van Jenneke is hier te lezen .