ALBLASSERDAM – De omstreden fietsversperring op het pad langs het Park Huis te Kinderdijk in Alblasserdam is donderdag 10 oktober 2019 geplaatst. Aanstaande dinsdag zou het onderwerp aan bod komen bij de gemeenteraadscommissievergadering. Marko Stout van D66 Alblasserdam zegt ‘woest’ te zijn. “Kennelijk is wat de gemeenteraad ervan vindt niet belangrijk. Ik vind dit schofferend en ben woest,” aldus Stout. Wethouder Arjan Kraijo liet onlangs namens het college weten dat het nemen van maatregelen voor fysieke handhaving onder het mandaat van het college valt en dat er dus geen instemming van de raad nodig is voor het plaatsen van versperringen.

D66 Alblasserdam stelde onlangs vragen over het collegevoornemen om fietsversperringen op het pad, dat loopt vanaf de Van Hogendorpweg tot aan de Pijlstoep, te plaatsen. Volgens de D66 zijn er plannen om de fietsversperring te plaatsen, omdat één bewoner van de Pijlstoep heeft geklaagd over ‘vele fiets -en brommerbewegingen’.

D66’er Marko Stout wilde onder meer van het college weten of er bekend is hoeveel (brom) fietsers gebruikmaken van het pad en of meer mensen hier last van hebben.  Verder wilde Stout weten of het vaker voor komt dat publiek geld wordt gebruikt voor de verbetering van iemands privéomstandigheden en of het wel past binnen het beleid van de gemeente om dit voetpad “koste wat het kost” ongeschikt te maken voor fietsers en brommers.

Handhaving
Wethouder Kraijo meldt dat de bewoner langs het pad eigenaar is van een deel van het voetpad en dat twee andere delen respectievelijk eigendom zijn van een particulier en van de gemeente Alblasserdam. Kraijo: “Het pad is openbaar toegankelijk en conform de wegenverkeerswet zijn de algemene verkeersregels van kracht. Ongeacht de eigendomsgrenzen. Het pad is aangewezen als voetpad. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Verkeer heeft opdracht gegeven om naar de handhaving te kijken. Er is gekozen voor fysieke handhaving in de vorm van hekjes. Het gebruik als voetpad blijft ongewijzigd en daarmee is er geen verkeersbesluit (van de gemeenteraad, red.) nodig.”

Zorgplicht
Op de gestelde vragen door de D66 antwoordt wethouder Kraijo dat niet bekend is hoeveel fietsers en brommers er gebruikmaken van het voetpad. Ook is bij het college niet bekend of er mensen beroepshalve bijvoorbeeld met stints gebruik maken van het pad. Verder vindt het college dat met het plaatsen van de versperring niet iemands privéomstandigheid wordt verbeterd. “Wij voeren onze zorgplicht uit. Het pad is openbaar toegankelijk en verkeersregels zijn hier van toepassing, alsmede handhaving op die verkeersregels.”

Alle antwoorden op de vragen zijn hier te vinden.