ALBLASSERDAM – TenneT, eigenaar van het hoogspanningsnetwerk in Nederland, wil binnen een jaar een ondergrondse 150.000 volt hoogspanningskabel aanleggen tussen de Merwedehaven in Dordrecht en het hoogspanningsstation aan de Van Hennaertweg op het industrieterrein in Alblasserdam. Op dit moment is er op die route al een dergelijke bovengrondse hoogspanningsverbinding. De nieuwe ondergrondse extra verbinding moet zorgen voor een verbetering van de leveringszekerheid van stroom in de Alblasserwaard.

“Voor het waarborgen van de leveringszekerheid in de komende decennia, is er een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding nodig. De nieuwe hoogspanningsverbinding levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio,” meldt TenneT.

Extra snelweg
Een medewerkster van TenneT was afgelopen week te gast bij de gemeenteraadscommissievergadering in Alblasserdam om uitleg te geven over de planne. De medewerkster vertelde: “Op dit moment anticipeert TenneT op de toenemende vraag aan elektriciteit en ook op de toenemende levering van energie via windparken en zonneparken. Daardoor moet het netwerk steeds zwaarder worden ingericht. Daarom komt er een extra verbinding tussen Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam. En vanaf de Merwedehaven maken we gebruik van een bestaande kabel naar Crayestein, zodat je er enerzijds voor zorgt dat je vanuit twee verschillende stations voeding hebt, zodat je optimaal kan garanderen dat er elektriciteit wordt geleverd en anderzijds is het een extra ‘snelweg’ die wordt aangelegd. Mocht het in de toekomst nodig zijn om alle kabels en leidingen te benutten, dan is dat mogelijk.”

Gezondheid
Eén van de commissieleden vroeg zich af of het mogelijk was om stroom zoveel mogelijk via de ondergrondse kabel te laten lopen, omdat de bovengrondse kabels een negatief effect hebben op gezondheid van mensen. De medewerkster van TenneT vertelde: “Het is geen optie om de bovengrondse leiding niet meer te gebruiken en de nieuwe kabel te gebruiken als voornaamste kabel voor de leverantie van stroom. We verdelen de stroom over de verschillende circuits, want je wilt nooit maximale belasting van je circuits. Het gaat echt om een èxtra verbinding die aangelegd moet worden, zodat het net toekomstbestendig blijft. Wel is het zo dat als één net uitvalt, het andere net voor een kortere periode zwaarder belast zal worden.”

Volgend jaar klaar
De nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding is bijna zes kilometer lang en wordt grotendeels aangelegd in de directe nabijheid van een bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam. De kabel wordt deels in open ontgraving en deels door middel van een gestuurde boring aangelegd. Voor de verbinding tussen de hoogspanningsstations Dordrecht Merwedehaven en Crayestein wordt gebruik gemaakt van een bestaande ondergrondse verbinding. Uiteindelijk ontstaat hiermee een nieuwe verbinding tussen de hoogspanningsstations Crayestein en Alblasserdam. Naar verwachting wordt de kabel medio 2019 in bedrijf genomen.

Het hoogspanningsstation in Alblasserdam.