ALBLASSERDAM – De schaal van het oorlogsmonument langs de Polderstraat in Alblasserdam, die eind november 2017 in stukken werd aangetroffen, is dinsdag 3 april 2018 vervangen voor een nieuw exemplaar. De ontstane schade is inmiddels verhaald en vergoed met tussenkomst van de verzekeringsmaatschappijen van de veroorzaker en de gemeente. De totale schade bedraagt 5654 euro, exclusief btw. In deze prijs zijn de schade van de schaal, het plaatsen van de schaal en het herstel van het houten bankje dat ook beschadigd raakte meegerekend. De brokstukken van de oude schaal zijn bewaard. Het gemeentebestuur heeft nog niet besloten of daar nog iets mee gedaan wordt.

Video-oproep
De schade aan het oorlogsmonument werd zaterdag 25 november 2017 ontdekt. Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam deed diezelfde avond nog een video-oproep via Alblasserdamsnieuws.nl, waarbij hij de veroorzaker anderhalve dag de tijd gaf om zich te komen melden. Zondag werd hier gehoor aan gegeven en meldde de persoon zich bij de wijkagent. Om geen heksenjacht te ontketenen, kozen en kiezen de burgemeester en de politie er bewust voor om geen leeftijd en woonplaats van de veroorzaker te noemen. De burgemeester heeft een gesprek gehad met de veroorzaker en vastgesteld dat de schade door een ondoordachte handeling is ontstaan. In het schuldbewuste gesprek zijn op initiatief van de veroorzaker afspraken gemaakt over het verhalen en vergoeden van de schade.

Dader / veroorzaker
In diverse media werd gesproken over een ‘dader’, maar dat vindt de burgemeester niet het juiste woord. Paans: “De veroorzaker beschrijft -en dat valt niet helemaal te reconstrueren-  dat het uiteindelijk veel meer een ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest in een actie, waarbij meerdere personen aanwezig waren en verbleven op en rondom het monument, zonder daarbij kwaad in de zin te hebben. Een wel heel ondoordachte handeling heeft geleid tot de schade. Ik roep daarom op om voorzichtig te zijn met het blijven praten in termen van ‘dader’ en ‘bewuste vernieling’. Het gaat hier om een veróórzaker van schade.”

Geen strafrechtelijke stappen
Strafrechtelijke stappen zullen daarom niet genomen worden. “Nu de verantwoordelijkheid voor het vergoeden van de schade door veroorzaker is genomen en de schade en vervanging is afgehandeld is er geen aanleiding voor verdere (strafrechtelijke) stappen,” laat een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam dinsdag weten.

Adoptie
De herstelwerkzaamheden bij het oorlogsmonument zijn op tijd klaar. Volgende week, maandag 9 april, wordt het monument namelijk geadopteerd door de kinderen van basisschool Het Palet. Om de herinnering aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Alblasserdam levend te houden, adopteert een groep leerlingen elk jaar het oorlogsmonument in de Polderstraat. Op 4 mei wordt bij het monument de jaarlijkse dodenherdenking gehouden.

Plechtigheid en kranslegging
Met een project op school bereiden de kinderen zich op de adoptie voor. Hierbij maken zij onder andere gebruik van lesmateriaal dat is ontwikkeld door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tijdens de bijeenkomst op maandag 9 april in Cultureel Centrum Landvast geven de leerlingen een presentatie over wat zij hebben geleerd van het project. Burgemeester Jaap Paans opent deze bijeenkomst met een welkomstwoord. Na de presentatie lopen de leerlingen en alle genodigden in een gezamenlijke tocht naar de Polderstraat om door middel van een kranslegging symbolisch de adoptie te aanvaarden.

Traditie
‘Adopteer een monument’  is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen van groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt adopteren. Zo leren de kinderen over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die daar bij horen. De Alblasserdamse basisscholen doen al vele jaren mee met dit project.

Globale planning:
12.15 uur                             Inloop en ontvangst Landvast
12.30 uur                             Welkomstwoord door burgemeester, presentaties leerlingen
13.30 uur                             Tocht naar het monument in de Polderstraat
13.45 uur                             Twee minuten stilte, gevolgd door kranslegging
14.00 uur                             Afsluiting in Landvast