NIEUW-LEKKERLAND – Lambertus (Bertus) de Zwart uit Nieuw-Lekkerland heeft donderdagavond 22 februari 2018 een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Dirk van der Borg. De onderscheiding vond plaats tijdens een koorrepetitie van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ in de Andreaskerk in Dordrecht. De heer De Zwart is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus was voorheen werkzaam als transportcoördinator bij de scheepswerf en offshorebedrijf IHC Holland Merwede te Kinderdijk. Tevens was hij in de periode 1975-1987 hoofd EHBO. In 1987 was hij medeoprichter van de bedrijfszelfbeschermingsgroep en verantwoordelijk voor de organisatie van het gremium. Onder zijn leiding werd o.a. een tweedehands ambulance aangekocht en opgeknapt ter bevordering van de bedrijfshulpverlening. Ook organiseerde hij oefeningen voor de EHBO’ers en de bedrijfsbrandweer zowel lokaal als regionaal. Daarnaast was hij EHBO-instructeur en ambulance-chauffeur.

Sinds 2002 is hij gepensioneerd. Daarnaast ontplooide hij de volgende activiteiten:

1976 – 1988
Vrijwilliger bij de school met de Bijbel “Het Anker” te Nieuw-Lekkerland. Betrokkene was lid van de schoolcommissie en organiseerde (buitenschoolse) activiteiten. Daarnaast ondersteunde hij het uitbrengen van de schoolkrant en het sinterklaasfeest.

1982 – 2003
Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Kinderdijk, locatie Middelweg. Betrokkene was secretaris van de bezinningskampcommissie voor de jeugd. Hij verzorgde de voorbereidingen, ging mee als groepsleiding en was EHBO’er. In de periode 1993-2003 was hij medeoprichter van de Lentemarkt en voorzitter van de organiserende commissie. Daarnaast haalde hij oud papier op en zamelde middels Koek en Zoepie financiële middelen in. De opbrengst kwam ten goede aan de kerkelijke gemeente.

1993 – 2017
Vrijwilliger bij ene medeoprichter en bestuurslid van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor “Praise Him”. Betrokkene organiseerde koorreizen o.a. naar Canada, Duisland en Oostenrijk. Hij verzorgde hierbij het vervoer en de overnachtingen. Bovendien verzorgde hij overnachtingsmogelijkheden voor buitenlandse koren bij uitwisselingen. Daarnaast was hij actief in de fondsenwerving en de pr, in het bijzonder op het terrein van het drukwerk zoals posters en programmaboekjes. In de periode 2016-2017 was hij actief bij de organisatie van het benefietconcert voor de Stichting Home Sweet Home.

Eveneens Vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Nieuw-Lekkerland.

Foto: Gemeente Molenwaard.