ALBLASSERDAM – De rechtbank in Dordrecht heeft deze week een 53-jarige man uit Alblasserdam vrijgesproken van een vermeende verkrachting en aanranding van zijn (ex) schoondochter. Er is onvoldoende bewijs en de verklaringen lopen te ver uitéén om tot een veroordeling te komen, stelt de rechter. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van de Damdorper hadden eerder al vrijspraak bepleit.

Verkracht en aangerand
De (ex) schoondochter van de Alblasserdammer deed in 2015 aangifte bij de politie. Zij vertelde dat zij diverse keren was verkracht en aangerand door haar dronken schoonvader. Dit zou herhaaldelijk gebeurd zijn tussen 2009 en 2015 in Nederland en België. De man zou daarbij gedreigd hebben met “Als jij gaat schreeuwen of niet wilt, zal ik jou hier wegsturen en zal je nooit je kinderen weer zien!” In eerste instantie zou de schoondochter niets hebben durven zeggen, omdat ze weinig contacten in haar omgeving had; later stapte zij toch naar de politie.

Gevlucht
In het voorjaar van 2015 vertrok de aangeefster plotseling met haar twee kinderen naar haar familie in Turkije. Daar vertelde de vrouw dat haar schoonvader haar had verkracht. Ook tegen haar man, die haar achterna reisde, vertelde ze wat volgens haar was voorgevallen. Verder vroeg zij geëmotioneerd om een scheiding en of haar man goed voor de twee kinderen wilde zorgen. Ze vroeg expliciet of de kinderen uit de buurt van haar schoonvader gehouden zouden kunnen worden. Toen de Alblasserdammer met de beschuldigingen werd geconfronteerd door zijn zoon, antwoordde de man: “Ben je gek geworden? Weet je wel wat je vraagt? Zij kwam mijn kamer in en wilde met mij het bed delen. Ik heb haar weggestuurd.”

Lelijke leugens
Volgens de 53-jarige verdachte gaat het om valse beschuldigingen. “Het zijn lelijke leugens. Het is een complet tegen mij. Er klopt niets van,” zo liet de man via zijn tolk aan de rechter weten.

Gedood
De rechter vroeg de man waarom de schoondochter zou liegen. De man had namelijk bij de politie verklaard dat wanneer een getrouwde vrouw wordt verkracht, ze moet scheiden en afgestoten moet worden door haar echtgenoot. “De familie van degene die is verkracht moet dan beslissen of zij de vrouw nog accepteren of dat ze gedood moet worden. Dat is wat volgens mijn religie moet gebeuren. Dat is niet alleen mijn zienswijze, maar van de hele moslimbevolking,” vertelde de man. Eén van de rechters vroeg: “Waarom zou mevrouw zo’n groot risico nemen om dan toch aangifte tegen u te doen als het niet waar is?” De verdachte Alblasserdammer zei dat dit misschien was omdat zijn schoondochter een relatie gehad zou hebben met een onderbuurman of omdat zijn zoon meer van zijn vader hield dan van zijn vrouw.

Uitkering
De zoon en schoondochter van de verdachte zijn inmiddels gescheiden, omdat zij de gebeurtenis geen plek konden geven. Ze hebben nog wel goed contact met elkaar. Met de verdachte hebben de twee geen contact. Wel zouden de twee de verdachte bewust dwars hebben gezeten door melding te doen van het feit dat meneer leeft van een uitkering in Nederland èn een eigen woning heeft in Turkije. In eerste instantie werd de uitkering van de Alblasserdammer stopgezet, maar inmiddels ontvang hij weer overheidsgeld omdat hij daar recht op heeft. Zijn dag brengt hij door in theehuizen, de moskee en koffiehuizen.

Witte vlekjes
Verder hield de rechtbank voor dat de schoondochter van meneer wist te vertellen dat er boven het geslachtsdeel opvallende witte vlekjes zaten. Bij nader justitieonderzoek bleek dat inderdaad zo te zijn. Hoe de vrouw dat kon weten, wist de Alblasserdammer niet. “We woonden bij elkaar in huis. Misschien dat ze een keer iets heeft gezien of iets heeft gehoord van iemand.”

Iets seksueels voorgevallen
De officier van justitie, die de man had aangeklaagd, vroeg in haar requisitoir toch om vrijspraak. “Het dossier loopt niet over van bewijs. Bovendien komen de diverse verklaringen van mevrouw niet overeen. Dit komt onder meer door de vertalingen vanuit het Turks en de emoties. Alles gelezen hebbende vind ik de verklaring wel geloofwaardig. Er is iets seksueels voorgevallen. Wat dat is geweest, zal verdachte nooit toegeven. Omdat de verklaringen inconsequent zijn, kunnen de feiten niet wettig en overtuigend bewezen worden. Ik vraag daarom vrijspraak, maar vind het ook belangrijk dat de rechtbank zelf een oordeel vormt. Dit is namelijk mijn mening en het kan zijn dat de rechtbank hier anders over denkt.”

Nadenken
De voorzitter van de meervoudige kamer van de rechtbank wilde eerst direct na de zitting uitspraak doen. Na enig beraad werd toch besloten om twee weken over de zaak na te denken en uitspraak te doen op 24 januari.

Steun
Woensdag sprak de rechtbank de man vrij. De rechter motiveerde: “Als algemeen uitgangspunt heeft de rechtbank dat in geval van redelijke twijfel vrijspraak moet volgen. Voorts dwingt de wet tot vrijspraak als een verklaring op één aangifte steunt. In deze zaak is er enige steun te vinden in de verklaring van de man van aangeefster. De echtgenoot van mevrouw zei namelijk dat voor hem puzzelstukjes in elkaar vielen, omdat aangeefster in het weekend niet alleen met haar schoonvader wilde zijn. Ook is er steun te vinden in het feit dat aangeefster de witte vlekjes noemt.”

Wisselende verklaringen
De rechter vervolgde: “De steun is echter minimaal en indirect waar het de verklaring van echtgenoot betreft. Steun betreft de vlekjes in de schaamstreek is niet overtuigend, omdat niet uitgesloten kan worden dat het slachtoffer op een andere wijze deze kennis heeft opgedaan dan tijdens seksueel misbruik. Daar komt bij dat verklaringen van aangeefster wisselend zijn. Tijdens het ene verhoor spreekt zij over 2 keer per week een verkrachting. Tijdens andere verhoren van 5 of 6 verkrachtingen in een paar jaar. Daarvoor heeft zij zelf geen duidelijke verklaring gegeven.”

Vrijspraak
Tot slot stelde de rechter: “De bewijsmiddelen sluiten niet uit dat er sprake is geweest van seksueel misbruik door de verdachte, maar er bestaat wel twijfel over. Het gevolg daarvan dient te zijn dat verdachte vrijgesproken moet worden, omdat niet bewezen kan worden dat hij het heeft gedaan.”